Mørkevei - Temse

Månedens tur september 2015.
 
September er en av årets fineste turmåneder. Det er fortsatt lyst om ettermiddagene, lufta blir skarpere, men vi kan være heldige å få mange fine soldager. Vi har plukket ut en spennende tur med mange muligheter denne måneden.
 
 
Turen er lagt med utgangspunkt i Mørkevei, som er del av gamle Vestlandske hovedvei fra 1805. Sentralt i rundturen ligger Temse vannet. Den lange runden er mulig å ta både med sykkel og barnevogn, mens den alternative ruta via stien nærmere Temse, må gås til fots. Den lange hovedrunden er ca 6,5 km, den korte alternative ruten, ca 4 km.
 

Hvordan kommer jeg til turmålet?

Turen kan startes både fra Fjære skoler og fra Håbbestad gamle skole. Det er greit med parkering begge steder, dersom turen gås utenom skoletid. Til Fjære skole tar man av avkjørsel fra E 18, merket Fevik- Vik. Ta første vei til venstre, FV 407 Bringsværmoen, ved Jokerbutikken. Deretter første til venstre igjen. Parkering på høyre side av veien til skolen. For å komme til Håbbestad gamle skole, fortsetter man på 407, passerer over nye E 18 og følger 407 (gamle E 18) langs Temse til avkjørsel mot Nilsesvold, i enden av Temse.

Turbeskrivelse

Fra Fjære skoler fortsetter du på Bringsværveien videre innover og krysser over E 18. Følg veien forbi gårdstunene på Bringsvær og over jordet, før du i skogkanten holder høyre og fortsetter på Mørkevei inn i skogen. Du beveger deg nå på gamle vestlandske hovedvei fra 1805. Dette er veien vi finner igjen som den mer kjente delen av vestlandske hovedvei fra Dolholt i Landvik til Kaldvell i Lillesand. Til venstre for traktorveien, lengre inne i Bringsværskogen, hugges det årlig et juletre som sendes til Orkenøyene, som et symbol på den historiske forbindelsen mellom Fjære og Orkenøyene. Man antar at Ragnvald Jarl stammer fra Fjære sokn.

Følg grus og traktorveien helt til du kommer ut på asfaltveien som går fra gamle E 18 i Lia til Nilsesvold (på toppen av en bratt bakke). Her tar du til høyre og etter et par hundre meter får du Håbbestad gamle skole på venstre side. Håbbestad gamle skole er fra 1865 og var skole i bygda fram til den nye skolen på Vik (Fjære barneskole) ble bygd på 1960 tallet. Håbbestad sanitetsforening eier nå skolen og jobber iherdig med å restaurere det gamle bygget, slik at det kan framstå som et samlingspunkt i bygda. Hver søndag i september vil sanitetsforeningen holde kafeen åpen og ha salg av bla kaffe og vafler.

Fra Håbbestad gamle skole, fortsetter du veien ned til gamle E 18, krysser denne og går opp til gamle Liaveien og følger denne parallelt med gamle E 18. Veien er lite trafikkert og går etter hvert over i gang- og sykkelsti. Følg gang- og sykkelstien helt tilbake til Fjære skole.

Alternativ løype, ikke egnet for barnevogn eller sykkel

Etter besøket på Håbbestad gamle skole, kan du velge å gå tilbake den veien du kom fra og ta den stiplede stien som tar av til venstre etter Oglefjell og går langs Temse, via Knardalen, og tilbake til hovedløypa like før Bringsvær.