Myråsen rundt

I november går turen til Myråsen og marka som omkranser boligfeltet. Turen går i et område som er ukjent for mange.

Myråsen er et stort og relativt nytt byggefelt som hører til Landvik skolekrets. På toppen av boligfeltet har man utsyn både over hav og innland. Boligområdet omkranses av et flott skogsterreng, med fine stier, flotte utsiktspunkt og ”villmarksfølelse”.

Kart Myråsen rundt (PDF, 916 kB)

Vi har lagt opp til to turalternativer. Hovedturen er en rundtur på ca 2,8 km, med innlagt tur innom utsiktspunkt. Et lengre alternativ går videre ned til Gangdalen og følge den gamle presteveien ned til Landvikvannet før den går tilbake gjennom Myråsen byggefelt.

Navnet presteveien brukes fordi dette var en snarvei når prestene skulle holde gudstjenester i Eide kirke, før bilens tid.  Det er mulig å gå med barnevogn og sykkel inn til dammen og tilbake via boligfeltet. Resten av runden er på sti og ikke egnet for dette. Det har regnet en del i det siste, så stien er stedvis våt, og det anbefales godt skotøy.

Hvordan kommer jeg til Myråsen?

Fra Statoil/Circle K Grimstad, første avkjørsel til Grimstad fra E 18 vestfra, kjører du under E 18 mot Bergemoen. Ta til venstre i rundkjøringen og kjør gjennom Bergemoen industriområde forbi avkjørsel til Homborsund og følg Reddalsveien mot Reddal og Landvik kirke. Det er skiltet til Myråsen boligområde på venstre side av veien. Parkering på stor gruslagt plass umiddelbart etter avkjørsel.

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen går du opp på veien og holder til venstre i første krysset. Du har da jordet på venstre side og ungdomsboligene på høyre side. Følg veien oppover, den asfalterte veien går over i grusvei ved bommen.

På toppen av bakken deler grusveien seg i tre, du skal da holde til venstre. På åsen til venstre for deg er det planlagt et nytt stort boligområde, Morholtåsen. Følg grusveien til du kommer til dammen. Her er det fine svaberg og dette er et flott turmål for de aller minste, eller dersom du bare ønsker en liten tur med barnevogn eller sykkel.

Følg så stien videre langs dammen. Stien passerer i kanten av ei myr og går opp i skogen igjen. På toppen deler stien seg igjen. Vi anbefaler at du tar til venstre og følger stien ut til utsiktspunktet. Det er satt opp et lite skilt med pil ut til toppen. Fra platået er det flott utsyn i mange retninger.

For hovedturen følger du stien tilbake til krysset og tar stien opp til høyre langs boligfeltet. Det er skiltet tilbake til Myråsen boligfelt. Følg stien som går i draget mellom de to delene av boligfeltet til du kommer ut ved barnehagen. Fra barnehagen følger du Myråsen tilbake ned til parkeringen.

Alternativ lengre runde

Fra utsiktspunktet følger du stien ned og tar så til venstre der stien deler seg. Det er merket med et lite skilt, som alternativ rute. Denne delen av turen er merket med gule og svarte bånd på steder der stien er utydelig. Følg stien ned til myra og over myra til du kommer opp på en større sti.

Følg stien oppover og ta til høyre ved neste myr. Her er det godt merket, da stien er utydelig i starten. Følg stien langs åsen nedover og etter hvert langs steingjerdet, som viser rester av gammelt kulturlandskap. Siste del av stien er våt og litt gjørmete, før du kommer ned ved et jorde og en hytte. Følg kanten av jordet og stien ned til grusveien, som går nesten nede ved Landvikvannet. Følg grusveien og ta opp til høyre i krysset. Du kommer da opp i den innerste delen av Myråsen feltet.  Benytt anledningen til å få se Landvikbygda med forskningsgården og Landvik kirke fra en uvanlig vinkel.  Følg veien til du kommer til barnehagen og tilbake til parkeringsplassen som for hovedturen.

Vi ønsker alle en flott tur!