Rundvandring på Dømmesmoen med Frivoldalen

Mai er en av årets vakreste måneder. Vi har plukket ut Dømmesmoen som utgangspunkt for månedens tur i blomstringstida.

Vi starter månedens tur på Dømmesmoen og første del av turen fører opp til  ”Tårnet”. Herfra er det utsikt til store deler av Grimstad, fra de ytterste skjær til flotte turområder i innlandet. Turen videre følger toppen av Raet, det vil si sendemorenen avsatt under siste istid. På sydsiden av denne gikk sjøen helt opp til foten av denne da isen begynte å smelte bort. Landet hevet seg og i dag finner du møtet mellom sjøen og landjorda på Groos friområde.

Vel nede fra Raet går turen videre på grusvei i bakkant av Hagebruksmuseet fram til fylkesveien. Denne veien langs det flotte steingjerdet er faktisk en del av Vestlandske hovedvei fra 1805 som gikk mellom  ”Christiania” og ”Christiansand”. Strekningen mellom Dolholt i Grimstad og Kaldvell i Lillesand er en bedre kjent strekning av samme veien. I dette området er det mange gravhauger.
Når du har krysset hovedveien er du inne i parken på Dømmesmoen. Månedens tur går rett forbi urtehaven før turen går ned mot Frivoldalen. Parken på Dømmesmoen er på ca 60 dekar og innholder nærmere 1000 ulike plantearter, alt fra løkvekster til store trær.

På ferden videre passerer du Smith Petersens hage, eller Edens hage som den heter på folkemunne. Dette var stedet der familien Smith Petersen hadde sin sommervilla. Dessverre har husene brent ned, men de store lindetrærne og blodbøken er rester etter det som engang var en staselig hage. På info-tavlen finner du litt om historikken til stedet. Knut Hamsun har i sett litterære verk ” På gjengrodde stier” beskrevet hvordan oversøster anbefalte ham å ta turer opp til denne hagen, i den perioden han var internert på Grimstad sykehus etter siste verdenskrig.

Legg også merke til de mange skulpturene laget i pil i dette anlegget. Det er resultater av et prosjekt der skolene har fått anledning til å arbeide i prosjektet ”Naturkunst - levende pil”.

Veien videre løper langs Frivoldbekken. Denne er sjøaureførende helt opp til Edens hage og hver høst kommer det fisk fra sjøen opp hit for å gyte. På sin vei mot havet forandrer bekken navn flere ganger, først til Vassbekken, så til Groosebekken. Er du heldig, legger du vandringen til en dag der hvitveisen farger hele dalen hvit.

Etter at du har passert under E-18 vil du passere noen store grønne bygninger som i sin tid var Grimstad sykehus. Det var drift der helt fram til etter at Grimstad ble storkommune i 1971, men ble nedlagt da sykehjemmet å Frivold ble bygget.

Turen tilbake til Dømmesmoen følger på fortau og på g/s-vei forbi Frivolltun Bo- og omsorgssenter og Egra. Egra var opprinnelig bygget som en privat sommerbolig, men ble etter hvert til en helseinstitusjon. I dag fungerer det staselige bygget som barnehage.

Postkasse og trekning

Postkassen er plassert ved foten av tårnet og står ute fra 20 april og hele mai. Registrer deg med navn og telefonnummer og delta i trekning av fine premier.