Temse - Kleppekjær

Månedens tur desember  2016.

Dette er en koselig, landlig rundtur med utgangspunkt i Fjære skoler. Turen går på gang- og sykkelsti og lite trafikkert grusvei og er relativt lite kupert. Turen gir et flott utsyn over Temse og Bringsvær bygda.

Hvor starter turen?

For å komme til Fjære skoler fra E 18, tar man av avkjørsel fra E 18, merket Fevik- Vik. Ta første vei til venstre, FV 407 Bringsværmoen, ved Jokerbutikken. Deretter første til venstre igjen. Parkering på høyre side av veien ved skolen. Kommer du på sykkel fra Grimstad sentrum, følger du FV 420 forbi Vikkilen og opp bakkene til krysset. Ta undergangen og kom ut på FV 407 på motsatt side av Joker butikken.

Kart for turen Temse- Kleppekjær (PDF, 981 kB)

Trafikk og underlag

Turen går på gang- og sykkelvei og lite trafikkert vei. Underlaget er asfalt, med unntak av et lite stykke som er hard grus.

Turbeskrivelse

Fra skolene følger du Bringsværveien ut til hovedveien (Bringsværmoen) ved Joker. Ta til venstre på gang og sykkelstien og følg denne nedover til det flater ut, like ovenfor Temse. Her tar du bratt opp til høyre og følger grusveien (Kleppekjærveien) over E 18 og helt fram til gartneriet på Moy Moner. Her tar du til høyre og følger gang- og sykkelveien langs FV 420.

Før du kommer til det nye boligfeltet, Borgåsen, passerer du en steinsetting i sirkelformasjon og en bygdeborg på toppen, Borgåsen. Der gang og sykkelveien skifter til motsatt side av Fylkesvegen, fortsetter du rett fram og inn på Vindveien. Følg denne gjennom boligfeltet tilbake til Bringsværmoen og videre tilbake til skolene.