Vestlandske hovedvei med Haslelia boplass

Månedens tur juni 2015

Denne sommeren går turen til Landvik og gamle Vestlandske hovedvei. Dette er et flott turterreng som har hatt stor historisk betydning. Turen er lagt opp som en rundtur med utgangspunkt i parkeringsplassen ved Reddalsvannet.

Den røde hovedløypa og den grønnstiplede lange runden går på traktorvei og asfalt og egner seg fint for sykler og barnevogner. Selve vestlandske hovedvei er til tider kupert, men turen er ellers lettgått. Den røde turen er ca 3,5 km. Den grønne tilleggsrunden er ca 5 km.

Haslelia boplass

Vi anbefaler dem som har mulighet til det, å ta den rødstiplede alternative ruten oppom den gamle boplassen på Haslelia. Dette alternativet går på sti og i terreng. I Haslelia var det bosetning for vel 200 år siden. I dag er det fremdeles rester av steingjerder som omgir det som den gang var dyrket mark. Det finnes steinsamlinger som viser hvor det har vært gamle bygninger. Ser man nøye etter kan man se gamle Lind lauvingstre. Dette har en karakteristisk form etter som de unge greinene ble kuttet hvert år for å tørkes og brukes til vinterfor.

Vestlandske hovedvei ble åpnet i 1805. Fram til 1878 var vannstanden i henholdsvis Landvikvannet og Reddalsvannet 6,1 og 8,1 fot høyere enn i dag. Vannet ble senket i forbindelse med bygging av Landvikkanalen og Eineidkanalen, eller det som i dag kalles Reddalskanalen. Uttløpet fra Reddalsvannet ble også endret. Reddalsvannet rant ut i Landvikvannet omtrent der Vestlandske hovedvei starter. Her var det tidligere en bro, men som følge av mindre vannmengde etter kanaliseringen, ble broa erstattet med steinmurer med en liten åpning for vannføringen fra den lille bekken som er igjen. Dersom du vil vite mer om Reddalskanalen, har Turistkontoret en informativ brosjyre om Reddalskanalen og dens historie.

Reddalsvannet er et naturreservat og det er rikt fugleliv, spesielt i sivbelte. I vannet er det gjedde, abbor, sik, litt ål og om våren en og annen sild. Ved parkeringsplassen er det satt opp en tavle der du kan lese mer om Reddalsvannet.

Hvordan kommer jeg til Vestlandske hovedvei?

Fra Grimstad sentrum følger du Storgata oppover og over E 18. Veien heter da Opplandsveien. Følg Opplandsveien innover i landet forbi Kryssen med avkjørsel til Dømmesmoen og videre til Rorevannet og Roresanden. I krysset etter Roresanden ta til venstre og til høyre igjen i første kryss. Det er skiltet Landvik kirke og Reddal. Følg veien mot Reddal forbi Landvik vannet, til avkjørsel til Inntjore der Reddalsvannet starter. Parkering på parkeringsplass på høyre side av veien like etter avkjørsel.

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen kan du ta stien som starter på den andre siden av veien gjennom skogen og ut på Vestlandske hovedvei. Men vi anbefaler at du tar veien rundt til startpunktet for Vestlandske hovedvei og får med deg hele traseen. Ved skiltet der det står Vestlandske hovedvei følger du traktorveien oppover. Følg veien sydover i delvis kupert terreng til du kommer til broa over Eineidkanalen (Reddalskanalen). Broa er bygd opp identisk som den gamle. Videre kan du se rester av gamle telegrafstolper langs veien. Når du kommer ut der Vestlandske hovedvei krysser Inntjoreveien tar du til høyre og følger denne langs Reddalsvannet og tilbake til parkeringsplassen. Inntjoreveien er asfaltert og langt mindre kupert enn Vestlandske hovedvei.

Dersom du ønsker å ta deler av turen på sti og i naturterreng, anbefaler vi at du tar turen over gamle Haslelia boplass som ligger mellom Vestlandske hovedvei og Inntjoreveien. Etter at du har passert Reddalskanalen tar du første tydelige sti opp til høyre. Følg stien opp til toppen av platået. Her ser du rester etter den gamle boplassen i form av steingjerder, ruiner og røyser. Fra toppen kan du velge å gå ned til Inntjoreveien i naturterreng. Du kan også gå tilbake til Vestlandske hovedvei og fortsette turen der.

For et lengre turalternativ, følger du Vestlandske hovedvei videre sørover over Inntjoreveien til Tyssekil. Her tar du veien til venstre og følger denne tilbake langs Tyssekiltjenn. Følg veien videre til Inntjoreveien og fortsett på denne tilbake til parkeringsplassen. Dette er en flott sykkeltur. De sprekeste kan velge å sykle hele Vestlandske hovedvei til Kaldvell i Lillesand kommune og ta gamle E 18 tilbake til Grimstad.