Kløver 10 - Vestlandske hovedvei - første del

Den gamle hovedveien til Lillesand fra 1805, er kupert, men vakker. Vestlandske hovedvei var hovedferdselsåren mellom Oslo og Stavanger, og var planlagt for posten, embetsmenn og militærvesen. Du kan se rester av telegrafstolper langs ruta. I dag er deler av Vestlandske hovedvei restaurert som turveier. Fram til 1878 var vannstanden i Landvikvannet og Reddalsvannet høyere enn i dag. Vannet ble senket i forbindelse med etablering av Landvikkanalen og Eineidkanalen, det som i dag kalles Reddalskanalen. Etablering av kanalen og senkning av vannstanden gjorde at bøndene i Reddal fikk store arealer å dyrke og har bidratt sterkt til den sentrale posisjonen Grimstad i dag har som jordbrukskommune. Reddalsvannet er et naturreservat med et rikt fugleliv.

Start- finn fram- parkering

Fra Grimstad sentrum følger du Storgata innover i landet og krysser E 18. Veien heter da Opplandsveien (FV 404). Følg denne videre til du får Rorevannet på høyre side. I neste kryss tar du til venstre og så første til høyre igjen, mot Landvik kirke og Reddal. Følg veien til avkjørsel til Inntjore. Her kan du parkere på offentlig parkeringsplass på høyre side om du kommer med bil.

Trafikk og underlag

Turen går på grus, tidvis løs, og asfalt. Vestlandske hovedvei er kupert og stedvis krevende å sykle. Tilbaketuren er flatere og mer lettsyklet. Vestlandske hovedvei er stengt for motorisert ferdsel, veien til Inntjore har begrenset trafikk.

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen kan du leie sykkelen opp stien som starter på den andre siden av veien, opp til Vestlandske hovedvei. Men vi anbefaler at du følger veien tilbake (retning Landvik kirke) og får med deg startpunktet for Vestlandske hovedvei. Det er skiltet Vestlandske hovedvei. Følg den gamle veien, som nå er en turvei, sørover i kupert landskap til du kommer til broa over Eineidkanalen (Reddalskanalen). Broa er bygd opp identisk med den gamle.

Følg veien videre, over den asfalterte Inntjoreveien og sørover til Tyssekil. Her tar du veien til venstre og følger denne tilbake langs Østre Tyssekiltjenn. Når du kommer til Inntjoreveien følger du denne tilbake til parkeringsplassen.

Postkasse og trekning

Postkassen er plassert langs Vestlandske hovedvei og står ute i perioden 27.mai til 11.juni. Registrer deg i boka og delta i trekning av premier både på sykkelpost nr fire og i hovedtrekningen når sesongen er slutt i oktober.