Kløver 2 - Opplev Dømmesmoen

Sykkelpost fra 1. september: Visste du at Grimstad har et av landets flotteste parkanlegg? Dømmesmoen er et stort parkanlegg med trær, busker, roser, stauder og sommerblomster. Her er også gammelt kulturlandskap og fornminner i form av gravhauger og steinsettinger. 

Selve parken er bygd opp omkring dammen, et naturlig oppkomme som tidligere var vannforsyning for Grimstad by. Dømmesmoen har også vakre bygninger, her har det vært både offisergård og hagebruksskole. I dag eies området av Grimstad kommune og bygningene huser flere av kommunens tjenester. I tilknytning til Dømmesmoen er det lysløype og hagebruksmuseum. Vi anbefaler at du bruker god tid inne på selve parkanlegget før, eller etter, den lille sykkelturen.

Kart (PDF, 668 kB)

Start - finn fram- parkering

Dømmesmoen ligger ca 2 km nord for Grimstad sentrum. Du kommer dit ved å sykle eller kjøre FV 404 Opplandsveien nordover fra Grimstad sentrum og ta av til høyre mot Fjære kirke. Du finner Dømmesmoen etter ca 500 m. Lysløypa og hagebruksmuseet ligger på venstre side, selve parkområdet på høyre, det er offentlig parkering på begge sider av veien. Dersom du kommer på sykkel, tar du av til høyre en avkjørsel tidligere (samme avkjørsel som til Frivolltun bo- og omsorgssenter) og følger skilt mot Kvalifiseringstjenesten. Ta deretter sykkelstien til Dømmesmoen. Kommer du østfra på E 18, tar du av i avkjørsel der det er merket Grimstad sentrum, Herefoss og tar til høyre mot Herefoss. Du er da på FV 404.

Underlag og trafikk

Sykkelturen går på grus og asfalt. Turen går på sykkelsti, turvei og lite trafikkert vei. Det kan imidlertid være noe trafikk der turen passerer innkjørsel til Frivolltun bo- og omsorgssenter. Det vil også være noe trafikk ved barnehagen og kvalifiseringstjenesten, om man gjennomfører turen når skolen eller barnehagen åpner og stenger.

Turbeskrivelse

Fra Dømmesmoen følger du sykkelstien ned til Kvalifiseringstjenesten og Villa Mathilda barnehage. Følg den veien videre ned til Frivolltun og ta til venstre her. Etter Frivolltun går veien gjennom skogen og etter hvert bratt nedover. I bunnen av bakken, tar du til venstre og følger Dybedalsveien oppover til Dømmesmoen og parken igjen. Ta til høyre på oversiden av dammen.

Stikkord

Park, vakre bygninger