Kløver 4 - Hippen-Prestedalen-Gleden

Sykkelpost fra 19. august: Dette er en koselig rundtur i landlige omgivelser. Utgangspunkt for turen er Landvik skole, som i dag er den største barneskolen i Grimstad kommune. Turen tar deg på gang- og sykkelvei, igjennom et spennende ravinelandskap som er dekket av varmekjære tresorter, som svartor, hegg, ask, hassel og kirsebær.

Siste del av turen går langs traseen til den gamle Grimstadbanen og du passerer stoppestedet Gjærbrønnen. Jernbanen ble nedlagt i 1961.

 

Start- finn fram- parkering

Landvik skole ligger ca 3 km inn i landet fra Grimstad sentrum. Dersom du kommer øst fra på E 18 tar du av avkjørsel ved Statoil og følger skilt mot Reddal. Kommer du fra Grimstad sentrum følger du FV 420, Vesterled, til Statoil. Følg Vesterled et par km til du kommer til Landvik skole. Her kan du parkere utenom skoletid om du kommer med bil.

Turbeskrivelse

Fra skolen følger du veien tilbake mot Grimstad langs det store sandtaket, Hippen. Her har det vært tatt ut enorme mengder sand, forekomster som er dannet under siste istid. I dag tas det ikke lenger ut sand, men det produseres fortsatt betong. Store deler av sandtaket har blitt omgjort til treningsbane for idrettslaget.

Ta til høyre langs Hippen og ta deretter første til venstre på gang- og sykkelveien som går rundt bolig feltet Prestegårdsskogen og fører til Reddalsveien. Dette er en relativt ny, flott og lyssatt turvei. Turveien er skolevei for barna i boligfeltet Myråsen, og er ukjent for mange. Hold høyre der turveien deler seg.

Like før du kommer fram til Reddalsveien passerer du både den gamle Reddalsveien og klokkerboligen, der bygdas klokker og lærer bodde helt fram til på 1960-tallet. Dette huset var også bygdas første bank. Følg så gang/sykkelveien langs Reddalsveien til det tar av en vei til venstre, Gleden. Her tar du til vestre og følger Gleden i landlige omgivelser over noen jorder og ut til veien som fører inn til Prestegårdsveien boligområdet og deretter videre ut til Vesterled. Følg så gang- og sykkelveien tilbake. Du beveger deg nå på den gamle Grimstadbanen.

På veien tilbake mot Landvik skole ser du Store - og Lille Imåsen og det lille skaret mellom dem som har fått navnet Imenessadelen. Imenessadelen har fra gammelt av vært et landkjenningsmerke for sjøfarende og er kanskje mest kjent fra Henriks Ibsens dikt, ”Terje Vigen”, der det står om ”Imenessadelen bred og blå”. Det er slik den ses fra horisonten, det første synet av land du får når du nærmer deg norskekysten fra Danmark.

Stikkord

Gamle jernbanelinja, landlige omgivelser, edelløvskog

Postkasse og trekning

Postkassen er plassert langs turveien og står ute i perioden 19.8 til 3.9. Registrer deg med navn og telefonnr og delta i trekning av premier ved sesongslutt i oktober. Det trekkes også sykkelkortstokker på hver enkelt tur.