Kløver 9 - Holviga rundt

Sykkelpost fra 22. juli 2017: Denne turen tar deg Holviga rundt, fra sjø til innland. Utgangspunkt for turen er Holviga skoler. Utsikten over Groosefjorden, med Indre og Ytre Maløya, er fantastisk. Grooseveien er bygget som en miljøgate med tosidig sykkelfelt og 40 km/t fartsgrense.

Noen av løsningene i sykkelvei-prosjektet er omdiskutert, men biltrafikken langs veien er kraftig redusert og det gjør det langt hyggeligere å sykle langs Groosefjorden. Dersom man ønsker et bad på turen, er det mulig å ta en avstikker til Groos friområdet, avmerket med p symbol på kartet.

Start - finn fram - parkering

Fra sentrum følger du FV 420, Vesterled, vestover forbi avkjørsel til Groos. Ta til venstre i rundkjøringen og følg Terje Løvaas vei forbi innkjøring til Universitetet og videre ca en km til du får Holviga skoler på venstre side. Her kan du parkere utenom skoletid.

Trafikk og underlag

Turen går på asfalt og et lite stykke grus. Turen går nesten i sin helhet på gang- og sykkelvei eller på sykkelfelt. Et lite stykke går på lite trafikkert vei.

Turbeskrivelse

Fra Holviga skoler tar du til venstre på gang- og sykkelveien langs Terje Løvaas vei og fortsetter rett fram i rundkjøringen mot Molland/Østerhus. Følg veien forbi avkjørsel til Bibelskolen og Østerhus industriområde og ut til gamle E 18 (FV 420). Ta til høyre og følg gang- og sykkelstien til undergangen under E 18 ved Morholt. Ta til høyre og følg Morholtveien til du kommer ut på Reddalsveien. Ta til høyre på Reddalsveien og til høyre igjen over E 18. Hold venstre og så høyre og følg Vestre Grøm langs jordene og gjennom skogen til Lauvåsvollen gård. Her krysser du Terje Løvaas vei i fotgjengerfeltet og tar til venstre på gang og sykkelstien. Etter innkjøring til Universitetet og JBU bygget tar du til høyre og følger gang- og sykkelstien til avkjørsel mot Groos. Følg sykkelfeltene langs Grooseveien forbi Groos, Holviga båthavn og opp til du møter Terje Løvaas vei på toppen av bakken. Her tar du høyre tilbake til skolen.

Postkasse og trekning

Postkassen er plassert mellom Vestre Grøm og Lauvåsvollen gård og står ute i perioden 22.7 til 6.8. Registrer deg med navn og telefonnr og delta i trekning av fine premier ved sesongslutt i oktober og sykkelkortstokker på hver tur.