Kløver dame - Vestlandske hovedvei

Inspirert av forrige ukes sykkelfest, Tour des Fjords, presenterer vi en lang og temmelig krevende sykkeltur for juni måned. Vi anbefaler at du bruker dagen og tar et langt stopp ved Svennevig og kanskje et bad i Kaldvellfjorden?

Turen kan også kuttes flere steder, du trenger ikke sykle hele runden.

Vestlandske hovedvei var hovedferdselsåren mellom Oslo og Stavanger, og var planlagt for Posten, embetsmenn og militærvesen. Du kan se rester av telegrafstolper langs ruta. I dag er deler av Vestlandske hovedvei restaurert som turveier. Fram til 1878 var vannstanden i Landvikvannet og Reddalsvannet høyere enn i dag. Vannet ble senket i forbindelse med etablering av Landvikkanalen og Eineidkanalen, det som i dag kalles Reddalskanalen.

Start- finn fram- parkering

Turen starter i Grimstad sentrum, med utgangspunkt Grimstad turistkontor. Dersom du kommer med bil, anbefaler vi at du parkerer i Arresten parkeringshus, som ligger på venstre side av FV 420, etter tunellen, når du kommer vestfra. Du kan også velge å starte turen ved Reddalsvannet, se P symbol på kartet.

Trafikk og underlag

Deler av turen, langs Vestlandske hovedvei, går på grus, tidvis løs. Vestlandske hovedvei er kupert og stedvis krevende å sykle. Tilbaketuren fra Svennevig går på asfalt og er mindre kupert. Vestlandske hovedvei er stort sett stengt for motorisert ferdsel. Turen fra Grimstad sentrum til Vestlandske hovedvei og returen langs 420, går for det meste på gang- og sykkelsti, men det er noen partier du må sykle i veibanen og her er det til tider mye trafikk.

Turbeskrivelse

Fra Grimstad sentrum følger du FV 420 vestover til E 18. Før E 18 tar du gang- og sykkelstien til venstre og følger denne langs E 18 til Vestre Grøm. Her tar du broa over E 18 og tar til venstre på Reddalsveien. Følg denne til Landvik kirke og videre mot Reddal til du får starten på Vestlandske hovedvei på venstre side, mellom Landvikvannet og Reddalsvannet.

Følg den gamle veien, som nå er en turvei, sørover i kupert landskap til du kommer til broa over Eineidkanalen (Reddalskanalen). Broa er bygd opp identisk med den gamle. Følg veien videre, over den asfalterte Inntjoreveien og sørover til Tyssekil. Derfra fortsetter du på Vestlandske hovedvei forbi Vestertjern, holder venstre i krysset der det går av en vei til høyre mot Githmark, og følger veien over E 18. Videre fortsetter du til du møter veien fra Vatne og følger denne ned til Fv 420, gamle E 18, ved Kaldvellfjorden. Innerst i Kaldvellfjorden, ved Svennevig, er det en fin strand og badeplass.

Fra Svennevig følger du FV 420 østover, forbi avkjørsel til Homborsund og Nørholmen, Hamsuns bosted, til du kommer til Molland.  Her tar du til høyre og følger Mollandsveien til rundkjøring i Holviga. Ta til høyre og følg Grooseveien forbi Groos, til du møter Fv 420 igjen.  Ta til høyre og følg FV420 tilbake til sentrum.

Postkasse og trekning

Postkassen er plassert i starten av Vestlandske hovedvei, før du passerer Reddalskanalen. Registrer deg med navn og telefonnr og delta i trekning av fine premier.