Kløver ess - Syndle rundt og vel så det

Langturen rundt Syndle er den siste posten i sommerrebusen. Oppsøk alle fem og se om du ved å koble informasjonene på hver av postene, kan komme fram til hvor fasiten på sommerrebusen befinner seg. Send svaret til turistkontoret og delta i trekning av bla gavekort på 800 kr på Sykkelsport. For at posten også skal være mulig å finne for alle uavhengig av form, er posten plassert langs den gamle jernbanelinja.

Start- finn fram- parkering

Turen har utgangspunkt i Dømmesmoen, som ligger ca 2 km nord for Grimstad sentrum. Du kommer dit ved å sykle eller kjøre FV 404 Opplandsveien nordover fra Grimstad sentrum og ta av til høyre mot Fjære kirke. Du finner Dømmesmoen etter ca 500 m. Lysløypa og hagebruksmuseet ligger på venstre side, selve parkområdet på høyre, det er offentlig parkering på begge sider av veien.

Dersom du kommer på sykkel, tar du av til høyre en avkjørsel tidligere (samme avkjørsel som til Frivolltun bo- og omsorgssenter) og følger skilt mot Kvalifiseringstjenesten. Ta deretter sykkelstien til Dømmesmoen.

Se løypekart (PDF, 1020 kB)

Trafikk og underlag

Turen går på asfalt og grus. Deler av turen går på vei i blandet trafikk, der det til tider holdes høy fart. Strekningen er imidlertid mye brukt av syklister.

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen på Dømmesmoen tar du grusveien som går inn til Rosholt. Etter ca 1,5 km følger du lysløypa i kanten av jordet ned til høyre til den gamle jernbanetraseen som går langs Rorevannet. Ta til venstre og følg jernbanelinja til FV 404. Her tar du til høyre, det er gang- og sykkelvei på venstre side av veien.

Følg veien til det er skiltet Landvik kirke mot venstre, her tar du venstre og så høyre og følger veien forbi Landvik kirke og videre til Reddalsbygda. Innerst i Reddalsbygda holder du høyre i veiskillet og følger FV 31 bratt oppover. Du må forsere noen tøffe kneiker, men etter hvert flater terrenget ut, og veien går videre i småkupert terreng, forbi Nygrenda og videre til Beisland.

Etter Beisland holder du høyre i veikrysset og følger den idylliske grusveien (251) i småkupert terreng over til FV 404 ved Grøsle. Her tar du til høyre, ned de bratte bakkene, og følger veien videre forbi Skiftenes og langs Syndle-vassdraget.

Når du kommer til krysset der veien tar av mot Reddal og Bergemoen, tar du til høyre på FV 33 og følger denne forbi Landvik skole. Når veien deler seg, holder du svakt venstre og fortsetter på FV 33, Gjærbrøndveien, over til Opplandsveien (FV404), også kalt Kryssen. Her krysser du veien og følger Fjæreveien tilbake til Dømmesmoen.

Stikkord

Naturopplevelser, innlandsterreng, Grimstadbanen, bademuligheter