Spar 8 - Temse rundt

Dette er en spennende rundtur på grus og asfalt som går rundt Temsevannet. Turen har utgangspunkt i Mørkevei, som er en del av den gamle Vestlandske hovedvei fra 1805. I skogene innenfor Mørkevei, Bringsværskogen, hugges det hvert år et juletre som sendes til Orknøyene. Treet er et symbol på den historiske forbindelsen mellom Fjære og Orknøyene. Man antar at Ragnvald Jarl stammet fra Fjære sokn. Håbbestad gamle skole, fra 1865, var skole i bygda fram til 1960-tallet. I dag eies skolen av Håbbestad sanitetsforening.
Turen er ca 7 kilometer. 
Se kart over turen rundt Temsevann (PDF, 6 MB)

Start - finn fram - parkering

For å komme til Fjære skoler fra E 18, tar du avkjørsel fra E 18, merket Fevik- Vik. Ta første vei til venstre, FV 407 Bringsværmoen, ved Jokerbutikken. Deretter første til venstre igjen. Parkering på høyre side av veien ved skolen. Kommer du på sykkel fra Grimstad sentrum, følger du FV 420 forbi Vikkilen og opp bakkene til krysset. Ta undergangen og kom ut på FV 407 på motsatt side av Joker butikken.

Trafikk og underlag

Turen går på tursti, gang og sykkelvei og et lite stykke i blandet trafikk på lite trafikkert vei. Gamle E 18 må krysses, uten tilrettelagt overgang, men på en strekning med god oversikt. Underlaget er grus, traktorvei og asfalt.

Turbeskrivelse

Fra Fjære skoler fortsetter du på Bringsværveien innover og krysser over E 18. Ta første vei til høyre og hold så venstre gjennom gårdstunene, deretter venstre og så høyre innover i skogen. Du befinner deg nå på Mørkevei og skal følge denne helt til du kommer ut til Nilsesvoldveien (asfalt) ved  Bjørnetrø. Ta til høyre. Etter et par hundre meter har du Håbbestad gamle skole på venstre side. Følg Nilsesvoldveien ned til gamle E 18 og kryss denne, varsomt. Fortsett rett fram og ta til høyre i krysset. Følg veien til den går over i gang og sykkelsti parallelt med gamle E 18, tilbake til Fjære skoler.

Postkasse og trekning

Postkassen er plassert lang Mørkevei og står ute i hele september.
Registrer deg med navn og telefonnr og delta i trekning av fine premier ved slutten av sesongen i oktober. Vinnere blir kontaktet.