Hippen-Prestedalen-Gleden-Gjærbrønnen

Månedens tur i desember vil bringe oss på veier og stier som kanskje er ukjent for mange. Vi starter vår vandring med utgangspunkt i Landvik skole, der det er muligheter for å finne p-plasser for dem som ankommer med bil.

Turkart Hippen - Prestedalen - Gleden - Gjærbrønnen (PDF, 608 kB)

Turen går på lettgåtte asfalterte eller gruslagte veier, største delen av rundturen brøytes ved snøfall. Det bør også nevnes at store deler av rundturen inngikk i traseen til Grimstad maraton, som ble arrangert første helga i september.

Turbeskrivelse

Fra p-plassene ved skolen følges fortauet bort til veien som går ned mot sandtaket som kalles Hippen. Her har det vært tatt ut enorme mengder sand, forekomster som er dannet under siste istid. I dag tas det ikke lenger ut sand, men det produseres fortsatt betong. Store deler av dette enorme sandtaket har blitt omgjort til treningsbane for idrettslaget.

Følg veien et lite stykke og ta opp til venstre på gang- og sykkelveien mot Prestegårdsskogen. Dette er en relativt ny, men flott og lyssatt turvei. Turveien er skolevei for barna i boligfeltet Myråsen, og  er ukjent for mange. Den løper i kanten av Prestegårdsskogen boligområde i et område der det vokser varmekjære tresorter som svartor, hegg, ask, hassel og kirsebær og der marksjiktet om våren er dekket av et hav av hvitveis. Dette kuperte landskapet der vannet har gravd dype dalsøkk i løsmassene,  kalles et ravinelandskap. Deler av dette ravinelandskapet, kalt Prestedalen, vil bli vernet som et naturreservat. Postkassen er plassert på høyre side langs denne turveien, som vist på kartet.

Like før du kommer fram til Reddalsveien passerer du både den gamle Reddalsveien og klokkerboligen, der bygdas klokker og lærer bodde helt fram til på 1960-tallet. Dette huset var også bygdas første bank. Følg så gang/sykkelveien langs Reddalsveien  til det tar av en vei til venstre, Gleden. Her tar du til vestre og følger Gleden i landlige omgivelser over noen jorder og ut til veien som fører inn til Prestegårdsveien boligområdet og deretter videre ut til Vesterled.  Tilbaketuren går på gang- og sykkelveien.  Visste du at du nå går langs den gamle Grimstadbanen?  Jernbanen ble nedlagt  i 1961og det er denne traseen som fortsetter som en turvei langs Rorevannet til Fjære. Når du krysser over veien der sykkelstien på venstre side ender, skifter hovedveien navn fra Vesterled til Gjærbrøndveien og her lå Gjærbrønnen, stoppested på Grimstad – Frolandsbanen.

På veien tilbake mot Landvik skole ser du Store - og Lille Imåsen  og det lille skaret mellom dem som har fått navnet Imenessadelen. Imenessadelen har fra gammelt av vært et landkjenningsmerke for sjøfarende og er kanskje mest kjent fra Henriks Ibsens  dikt  ”Terje Vigen”,  der det står om ”Imenessadelen bred og blå”. Det er slik den ses fra horisonten, det første synet av land du får når du nærmer deg norskekysten fra Danmark.