Klingremoen rundt

Månedens tur mars 2016.

Vi har plukket ut en koselig, landlig rundtur som har utgangspunkt i Frivoll skole. Turen går på asfalt og grus, på veier med lite trafikk og gang- og sykkelvei. Turen har noen krysninger av veier, men alle er på tilrettelagte gangfelt.

Ved utgangen av januar ser det ut til at vinteren tar seg en pause. Det er vanskelig å forutse hva februar vil bringe av vær og føreforhold. Vi velger derfor å legge månedens tur for februar og mars på brøytet vei.

Frivoll skole er en av de minste skolene i Grimstad. Nærmeste nabo til skolen er Grimstad kapell og kirkegård. Bak skolen ligger det et flott og lett tilgjengelig utsiktspunkt. Det er verdt å ta med seg dette før du starter på selve rundturen. Mot slutten av turen passerer du Berge Gård. Gamlebygget har en spesiell historie, da man antar at huset tidligere sto på Ytre Maløya, og ble flyttet til Berge gård en gang sent på 1600 tallet.

Turkart (PDF, 890 kB)

Hvordan kommer jeg til Frivoll skole?

Fra Grimstad sentrum følger du FV 404, Opplandsveien, nordover og tar første vei til venstre etter at du har passert over E 18. Du får Frivoll skole på høyre side etter noen hundre meter. Dersom du kommer østfra på E 18, tar du 2. avkjørsel mot Grimstad/Herefoss og tar til høyre på Fv 404 over E 18.

Turbeskrivelse

Fra skolen følger du Klingremoen langs kirkegården og tar til høyre i første kryss. Du skal så holde høyre på grusveien forbi innkjøringen til Travbanen og videre skarpt høyre til du kommer ut til gang og sykkelveien på Opplandsveien.

Når du kommer til første kryss, som kalles Kryssen, tar du til venstre og følger gang og sykkelveien langs Gjærbrøndveien til det går av en vei til venstre, Holbekkveien. Følg denne til du kommer ut på Rore Hageby, her ligger det en fin lekeplass på motsatt side av veien. Ta til venstre ut til Vesterled og kryss veien. Ta til venstre og følg gang og sykkelstien under E 18 ved Statoil og kryss over veien før den midlertidige bussterminalen i Øygardsdalen og Betania.

Ta til venstre inn på Gartnerimyra og følg denne til du kommer til byggefeltet. Her tar du den grusede stien ned til jordene ved Berge gård. Ta grusveien som går over jordene og opp til Berge gård. Det hvite gamle huset antas å være fra 1697 og deler av huset skal være bygget av materialer fra losstasjonen på Ytre Maløya.

Ta til venstre langs Berge gård senter og bratt opp til ventre igjen ved ansattparkeringen. Følg gang- og sykkelstien tilbake til Frivoll skole.

Postkasse og trekning

Postkassen er plassert langs stien som går fra Gartnerimyra til Berge gård. Den blir stående ute til og med 15. april. Registrer deg med navn og telefonnummer, og delta i trekningen av fine premier.

God tur!