Samarbeidsforum for Grimstad by

Referater

Om Samarbeidsforum for Grimstad by

Vedtak i formannskapet 21. januar 2016:
"Formannskapet er positive til å etablere et samarbeidsforum med fokus på utvikling av Grimstad by.

Forumets mandat: ”Samarbeide om utvikling av Grimstad sentrum.”

Forumets deltakere:

  • Ordfører (leder)
  • Leder av teknisk utvalg, én fra opposisjonen og én fra kultur- og miljøutvalget. Begge kjønn skal være representert.
  • Tre representanter fra administrasjonen oppnevnt av rådmannen
  • Daglig leder i Grimstad Min By
  • Leder av gårdeierforeningen
  • Styreleder Grimstad Eiendomsutviklingsselskap

Andre deltakere kan inviteres på møtene avhengig av dagsorden.
Grimstad kommune er sekretariat.

Saksliste offentliggjøres og protokoll fra møtene i samarbeidsforumet legges fram som referatsak for kommunestyret."

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Næringssjef
Bodil Slettebø

Telefon 37 25 04 31
Mobil 997 96 360