Søndagsåpne butikker om sommeren

I perioden 1. juli til og med 16. august er det søndagsåpne butikker i sentrum av Grimstad.

Begrunnelse fra fylkesmannen

Kommunen søkte primært om søndagshandel i et større geografisk område. Her er begrunnelsen for at Grimstad har fått godkjenning for et mer begrenset geografisk område:

«Utfra fremlagte omsetningstall foreligger det store ulikheter mellom bransjene med hensyn til omsetningen på sommeren, og turistene spiller i varierende grad en avgjørende betydning for butikkenes driftsresultat.
Utfra analysen legger Fylkesmannen til grunn at turisthandelen er spesielt avgjørende for cafeer/ restauranter, skobutikker og nisjebutikker, og dette er bakgrunnen for at unntaket fra søndagsstengt kun gjelder Grimstad historiske sentrum, og at tidsrommet begrenses til den mest besøkte turistperioden.»

For mer informasjon, kontakt næringssjef Bodil Slettebø 99796360

Fant du det du lette etter?