Grimstad Hele Året

Grimstad for alle – hele året!

Et uttalt ønske om å styrke Grimstads identitet og attraktivitet for både innbyggere, besøkende og næringsliv har resultert i prosjektet Grimstad hele året. Prosjektet ble etablert høsten 2019, og er et likeverdig partnerskap mellom:

Samlokalisering og samhandling på tvers av interessefelt er en viktig suksessfaktor for prosjektet, hvor Grimstad Hele Året har definert destinasjonsutviklingsprosjekt og samhandlingsarena som sine hovedområder. I den anledning er Forprosjekt destinasjon Grimstad gjennomført. Forprosjekt destinasjon Grimstad ee et omforent destinasjonsutviklingsprosjekt for samhandlingsgruppen Grimstad Hele Året. Målsettingen med forprosjektet var å stake kurs for et hovedprosjekt som skal bidra til å styrke Grimstads attraksjon som helårsdestinasjon. Edge Consulting stod for ekstern prosessledelse i forprosjektet.

Grimstad Hele Året dekker flere områder og arbeider også med prosjekter rettet mot:

  • Reiseliv og markedsføring
  • Attraksjoner og aktiviteter i Grimstad
  • Byutvikling og bybevaring
  • Universitetsbyen Grimstad, samhandling mellom næringslivet og Universitetet I Agder

Prosjektets sentrale aktører holder til i felles lokaler i sentrum, Skolegaten 1B, der det er ansatt en prosjektressurs i 40% stilling.

 

Gågaten i Grimstad - Klikk for stort bildeGågaten i Grimstad

  

 

Arrangement i Grimstad sentrum - Klikk for stort bildeArrangement på Terje Vigen-brygga i Grimstad