Grimstad Hele Året

Grimstad for alle – hele året!

Et uttalt ønske om å styrke Grimstads identitet og attraktivitet for både innbyggere, besøkende og næringsliv har resultert i prosjektet Grimstad hele året. Prosjektet ble etablert høsten 2019 og er et offentlig/privat samarbeidsprosjekt mellom

Grimstad Hele Året dekker flere områder og det gjennomføres flere ulike enkeltprosjekter:

  • Reiseliv og markedsføring
  • Attraksjoner og aktiviteter i Grimstad
  • Byutvikling og bybevaring
  • Universitetsbyen Grimstad, samhandling mellom næringslivet og UIA

Prosjektets sentrale aktører har flyttet inn i felles lokaler i sentrum, Skolegaten 1B, det er ansatt en prosjektressurs i 40% stilling.