Starte bedrift

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at nye og eksisterende bedrifter skal få best mulige betingelser for å videreutvikle seg i vår kommune.

Etablerersenteret IKS

Har du en god forretningside? Vi tilbyr kurs og veiledning til etablerere i Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand. Les mer på grunderweb.no - her finner du også informasjon om finansieringsordninger for næringslivet.
 

Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademia og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

Innoventus Sør er også en inkubator som tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter, eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. Innoventus Sør skal hjelpe gründere med å utvikle forretningsmodeller og sikre vekst rundt sin forretningsidé. Profesjonell rådgivning tilbys gjennom et inkubatorprogram der gründerne får tilgang til kompetanse, kontorlandskap og nettverk.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges Agder-kontor er lokalisert i Campus Grimstad. Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet gjennom å tilby finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varer og tjenester.

CoHub

CoHub er et privat coworking-miljø lokalisert i Avior-gården i Grimstad (Bark Silas vei 5). Her har man samlokalisert oppstartsselskaper og gründeraktiviteter for å bygge en innovasjonskultur for startups i Grimstad.

Kontaktinfo

Næringssjef

Bodil Slettebø 
Telefon 37 25 04 31
Mobil 997 96 360 
E-post: 
bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

Etablersenteret IKS
Inge Juul-Petersen 
Tlf: 37 00 55 55
Mobil 913 74 477