Bestille eiendomsinformasjon

Kart over Grimstad

Vår kartløsning gir deg mulighet til å finne informasjon om din eiendom, lage situasjonskart til bruk i byggesøknader, gi oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner, vann- og avløpsinformasjon, detaljkart, sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto(flyfoto) for Grimstad kommune. Selvbetjeningsløsningen er gratis. 
Gå til Grimstadkart

Bestille eiendomsinformasjon

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen Grimstadskart, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon. Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Slik bestiller du

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.

For meglere

Last ned informasjonsskriv om meglerpakke. (PDF, 522 kB)

Kontaktinfo

Christine Bjørndal Tønnesen
Arealplanlegger

Telefon 37 25 23 58
E-post: Christine.Bjorndal.Tonnesen@grimstad.kommune.no