Boligkonferanse

Grimstad kommune og Grimstad Næringsforening inviterer til felles boligkonferanse. Dette er en åpen møteplass for utbyggere, kunder, brukere og andre interesserte. Hensikten er å stimulere til økt samhandling om å gjennomføre gode prosjekter framover.

Det planlegges en ny boligkonferanse i 2021. 

Boligkonferansen 2018

Boligkonferansen 2016