Bygge, rive eller endre

I en periode er det begrenset kapasitet på byggesaksavdelingen. På bakgrunn av dette vil det bli noe  lengre saksbehandlingstid.

Byggesakstorget vil være åpent mandager og torsdager mellom 9-15.
Telefonhenvendelser prioriteres mellom kl. 12-14 hver dag. Generelle henvendelser kan for øvrig sendes til postmottak@grimstad.kommune.no.
Tiltakene er innført for å få behandlet søknadene på raskest mulig måte.