Bygge, rive eller endre

Sommeren 2022
Byggesakstorget er stengt i uke 28, 29 og 30 (fra 11. til og med 29. juli)

Ventetid og restanser på byggesak
På grunn av bemannings- og ressurssituasjonen må du regne med betydelig lengre ventetid på alle tiltak som ikke er enebolig, næring eller offentlig bygg.