Bygge, rive eller endre

På grunn av ferieavvikling vil det være redusert bemanning ved byggesaksenheten fra slutten av juni til midten av august. Økt saksbehandlingstid må påregnes i perioden.
Byggesakstorget vil være åpent mandag og tirsdag + torsdag kl. 09.00-15.00