Bygge, rive eller endre

Ferieavvikling på byggesakstorget
Byggesakstorget er stengt fra og med uke 28 til og med uke 31.
Det vil bli mulighet for begrenset veiledning i nye og pågående saker; mandager, tirsdager og torsdager fra kl. 09-15.