Ferdigattest og brukstillatelse

Når et søknadspliktig tiltak er avsluttet og du skal ta det i bruk, må du skaffe en ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søke om midlertidig brukstillatelse.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse. 
Søknad om ferdigattest. (pdf)
Søknad om midlertidig brukstillatelse

Registrering av små byggetiltak

Byggetiltak som ikke krever søknad må registreres når de er ferdig.

Registrer bygg i rett i kartet.
Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt

Du må registrere en ny bruker, og når du har logget inn, kan du søke opp eiendommen hvor du har bygget.

Velg om du skal markere et tilbygg eller et frittstående bygg, og marker hvor på eiendommen du har satt opp bygget. Trykk "neste" for å legge inn mer informasjon.

Informasjon som du må legge inn:

  • Gårdsnummer og bruksnummer på eiendommen
  • Hvor stor bygningen er
  • Når bygningen var ferdig 

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 - 15.