Lover og regler innen byggesak

Byggesaksenheten behandler din søknad etter Plan- og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) og veileder til TEK17, Forskrift om byggesak (SAK10) og veileder til SAK10. 

I tillegg er kommuneplanens arealdel, Grimstad kommunes veinormal og evt. reguleringsplan som gjelder for din tomt, viktige styringsverktøy.

Kontaktinfo

Telefon til byggesakstorget
37 25 03 33
Det er ikke nødvendig å bestille time på byggesakstorget.

E-post:
byggesakstorget@grimstad.kommune.no
postmottak@grimstad.kommune.no

Åpningstider

Byggesakstorget er åpent
mandager og torsdager kl 9-15.