Lover og regler innen byggesak

Byggesaksenheten behandler din søknad etter Plan- og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) og veileder til TEK17, Forskrift om byggesak (SAK10) og veileder til SAK10. 

I tillegg er kommuneplanens arealdel, Grimstad kommunes veinormal og evt. reguleringsplan som gjelder for din tomt, viktige styringsverktøy.

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 - 15.