Må jeg søke?

Søknadsprosessen

Det kreves en egeninnsats når man skal bygge. Du må følge plan- og bygningslovgivningen (Pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Du må sette deg godt inn i gjeldende regelverk og særlig reguleringsplanen for eiendommen din. Reguleringsplanen bestemmer hva du kan bygge, hvor mye du kan bygge og hvor du kan bygge. 

Hvis du synes dette er vanskelig, kan du kontakte et ansvarlig foretak som kan hjelpe deg med søknadsprosessen. 
Byggesaksenheten kan gi deg råd og veiledning

Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad

Se video fra Direktoratet for byggkvalitet


Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. 
Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen, det vil si plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser. Husk å sjekke reguleringsplanen før du planlegger. 

Hvis tiltaket er i strid med reglene, så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Lovlighetskontroll

Ønsker du å bygge uten å søke, må du selv utføre lovlighetskontrollen.
Du må også registrere bygget når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med byggesaksenheten hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen, må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden. 
Slik søker du.

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen. Eksempel er oppføring av bolig. 

Serviceerklæring byggesak

Serviceerklæring byggesak

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag og torsdag fra kl. 9 - 15.