Melde mulig ulovlig byggetiltak

​Hvis du ser et byggetiltak du tror er ulovlig, kan du melde fra om dette.

Melde om mulig ulovlig tiltak

Hvis du tror det er fare for liv og helse skal du ringe politiet. 

Hvis henvendelsen din gjelder gjerder, hekk eller trær vil den mest sannsynlig reguleres av naboloven eller grannegjerdeloven.

Kommunen får mange henvendelser om mulige ulovlige byggetiltak. Mange av disse reguleres ikke av plan- og bygningsloven, men er privatrettslig. Husk at kommunen ikke er et konfliktløsende organ, og tar ikke stilling til nabokonflikter. I slike saker kan du kontakte konfliktrådet. Mange har også rett til hjelp fra advokat hos sitt forsikringsselskap.

Før du melder

Snakk med naboen eller den det gjelder først. Det er best å ta en prat med den det gjelder før du eventuelt kontakter oss. Med en prat over gjerdet får du sikkert vite mer om hva naboen eller den det gjelder bygger og hvorfor du ikke har fått beskjed. 
Sjekk i postlista om det er sendt inn en byggesøknad på eiendommen.  
Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Les mer på siden Må jeg søke?

Slik melder du

Melde mulig ulovlig byggetiltak

Slik behandler vi meldingen din

Når du sender inn melding om mulig ulovlig byggetiltak oppretter vi en sak, og gjør undersøkelser. Vi kontakter grunneier og i de fleste tilfeller videresender vi meldingen vi har fått inn.

Kommunen får mange meldinger om ulovligheter og vi må prioritere etter alvorlighetsgrad og sakstype. Det kan derfor ta tid før vi får behandlet alle.

Du får en tilbakemelding når vi har vurdert saken. Som melder vil du ikke bli holdt informert under saksbehandlingen, men du kan følge med i kommunens postliste.

Informasjon om tilsyn- og ulovlighetsoppfølging i byggesaker