Saksbehandlingstid på byggesaker

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet vi har mottatt en søknad som inneholder alle nødvendige dokumenter og opplysninger.

Oversikten viser lovbestemt saksbehandlingstid:

Saksbehandlingstid
Behandling av Saksbehandlingstid
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor søknaden er komplett og saken ikke er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det ikke foreligger nabomerknader 3 uker
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor saken er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det foreligger nabomerknader 12 uker
Forhåndskonferanse: I saker hvor det er behov for et avklaringsmøte med kommunen i forkant av søknad 2 uker
Igangsettingstillatelser: Saker som tidligere er gitt rammetillatelse og ønskes igangsatt 3 uker
Midlertidig brukstillatelse 3 uker
Ferdigattester 3 uker

Serviceerklæring byggesak

Serviceerklæring byggesak

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 - 15.