Ventetid og restanser på byggesak
På grunn av bemannings- og ressurssituasjonen må du regne med betydelig lengre ventetid på alle tiltak som ikke er enebolig, næring eller offentlig bygg. 

Saksbehandlingstid på byggesaker

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet vi har mottatt en søknad som inneholder alle nødvendige dokumenter og opplysninger.

Oversikten viser lovbestemt saksbehandlingstid:

Saksbehandlingstid
Behandling av Saksbehandlingstid
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor søknaden er komplett og saken ikke er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det ikke foreligger nabomerknader 3 uker
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor saken er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det foreligger nabomerknader 12 uker
Forhåndskonferanse: I saker hvor det er behov for et avklaringsmøte med kommunen i forkant av søknad 2 uker
Igangsettingstillatelser: Saker som tidligere er gitt rammetillatelse og ønskes igangsatt 3 uker
Midlertidig brukstillatelse 3 uker
Ferdigattester 3 uker

Serviceerklæring byggesak

Serviceerklæring byggesak

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 - 15.