Ventetid og restanser på byggesak
På grunn av bemannings- og ressurssituasjonen må du regne med betydelig lengre ventetid på alle tiltak som ikke er enebolig, næring eller offentlig bygg. 

Utslippstillatelse fra private avløpsanlegg

Slik søker du

I følge Forurensningsforskriften kapittel 12, skal det sendes søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dette gjelder både for endring av eksisterende og etablering av nye avløpsanlegg.
 
Man kan ikke søke selv, anlegget må prosjekteres og søknaden må fylles ut av et fagkyndig foretak.

Du finner mer informasjon på www.avlop.no.
 

Hva koster det?

Se oversikt over byggesaksgebyrer.

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 - 15.