Fjerne oljetank

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en stor kilde til grunnforurensning. Det finnes totalt om lag 300 000 nedgravde oljetanker i Norge.

Sommeren 2017 vedtok regjeringen «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Fra 1. januar 2020 vil det dermed ikke lenger være tillatt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygg. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den.

Grimstad kommune har vedtatt Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

I hovedsak er den lokale forskriften basert på at bestemmelsene i kapittel 1 i forurensningsforskriften gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse og i hele kommunen.

Hva betyr dette for meg som bruker eller eier av en oljetank?

Dette betyr at alle tanker, både større og mindre enn 3200 liter skal fjernes, dersom tankene ikke lenger er i bruk. I enkelte tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanken kan bli liggende pga utilgjengelighet eller lignende.

Det er bruker av nedgravd oljetank som er den ansvarlige, dersom det er de som bruker oljetanken som skal sørge for faktisk vedlikehold og drift av oljetanken.
Hvis ikke bruker oppfyller sitt ansvar, er det eier som er den ansvarlige for oljetanken. Med den ansvarlige menes den som er ansvarlig etter forurensningsloven § 7.

Flere og flere kommuner danner egne forskrifter på samme måte som Grimstad. Hensikten er at vi på sikt fjerne bruk av oljetanker og tar i bruk fornybare energikilder til oppvarming. 

Oljefri.no, kan du finne du svar på spørsmål om oljetanker, hvem som fjerner tanker i ditt distrikt og mye annen nyttig informasjon.

Hva koster det å levere en nedgravd oljetank?

Levering av tank på godkjent deponi:
Levering av tom oljetank med privatbil med henger:
Metalltank: gratis
Glassfibertank: 1 kr pr kg, kan bruke gratisbilletten på renovasjonskalenderen

Kontaktinfo

Fagansvarlig skogbruk
Karl Christian Langevoll
Telefon: 37 25 03 61