Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Grimstad kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til innbyggerne. Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.

Rådgivningen omfatter

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker mindre energi og dermed også får ned strømregningen. Å bruke mindre energi, eller gå over til fornybare energikilder, er dessuten et godt klimatiltak. I tillegg vil boligeiere få råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger, blant annet.

Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi, og skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Grimstad kommune gjennomfører i 2023 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere boligeierne til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av energiportalen.no (på nett) og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset boligen din og husholdningens økonomi. Dette er et begrenset tilbud. Gå til kalender for å finne ledige tider.

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen.no og søk opp boligen din. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.