Miljøfyrtårn

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar og dokumentere sin klima- og miljøinnsats. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Grimstad kommune er miljøfyrtårnsertifisert

I 2009 vedtok Kommunestyret at Grimstad kommune skulle starte prosessen med å bli miljøsertifisert, og miljøsertifiseringsordningene Miljøfyrtårn og Grønt flagg brukes i kommunen i dag.

Arbeidet med miljøsertifisering er i dag en del av kommunens interne miljø- og klimaarbeid, og samtidig en viktig del av arbeidet med å stimulere til et klimavennlig næringsliv.  

Grimstad kommune benytter hovedkontormodellen i Miljøfyrtårn, som er effektiv og nyttig å bruke for større konsern og kommuner. Les mer om denne modellen på Miljøfyrtårns nettside. 
I tillegg sertifiseres underenheter/virksomheter i kommunen, som for eksempel barnehager, omsorgssentre og aktivitetssentre. Alle Miljøfyrtårnsertifiserte enheter/virksomheter i kommunen skal årlig levere inn Klima- og miljørapport. Disse kan du få på e-post ved forespørsel.

Hvorfor bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

Som Miljøfyrtårnbedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. En Miljøfyrtårnsertifisering kan også bidra til å styrke merkevaren, redusere sykefraværet, redusere kostnader og være et kvalitetsstempel for virksomheter.

Les mer på nettsidene til Miljøfyrtårn om hvordan du går fram for å oppnå Miljøfyrtårnsertifisering av din virksomhet.  

Utdeling av Miljøfyrtårn-sertifikat/diplom

Plan-, miljø- og landbruksenheten i Grimstad kommune har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen. Det innebærer denne enheten har ansvaret for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye Miljøfyrtårn-sertifikat/diplomer. Nysertifiserte virksomheter blir kontaktet når diplomet er ankommet og er klart til utdeling. Virksomheter kan i den forbindelse velge om de bare vil få diplomet levert/utdelt, eller om de også ønsker besøk av ordfører i forbindelse med utdelingen. Virksomheten må selv kontakte media, dersom de ønsker publisitet vedrørende overrekningen av Miljøfyrtårn-sertifikatet.

Resertifisering hvert tredje år

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Resertifisering betyr at man må gjennomgå kriteriene virksomheten er sertifisert etter, og sørge for at virksomheten fortsatt oppfyller dem. For resertifisering av hovedkontor gjelder egne retningslinjer.

Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet.