Kommunale boligtomter

Grimstad kommune har kommunale boligtomter i tre områder:

Sauehaven i Myråsen

Det er inngått utbyggingsavtale mellom EiMyr AS og Grimstad kommune. Heldal Entreprenør startet med opparbeidelse av vei, vann, avløp og planering av tomtene i september 2018. Arbeidet forventes ferdig før sommeren 2019.

Ramshaugveien

Grimstad kommune har 12 salgsklare eneboligtomer i  Ramshaugveien i Homborsund. 

Tomtene i Ramshaugveien selges via Eiendomsmegler 1 i Grimstad. Interesse for tomtene kan meldes til Eiendomsmegler1 v/Halfdan Meling - telefon 909 34 007.

Vollekjær – Grefstad

Det pågår planering av tomt for bygging av 5 boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse forventes ferdige sommeren 2019. Samtidig pågår det en omregulering av hele arealet og det forventes at reguleringsplanen vil kunne vedtas før sommeren 2019.

Kontaktinfo

Arnhild Bråstad
Daglig leder
Grimstad bolig- og tomteutvikling KF
Telefon: 37 25 06 01
Mobil: 918 83 424