Kommunale boligtomter

Grimstad kommune har kommunale boligtomter i tre områder:

Morholtåsen

Eneboligtomtene ble grovplanert og ferdigstilt våren 2019 og boligtomtene ble samtidig lagt ut for salg. Det pågår fortsatt annonsering av dette boligfeltet. Det er snart utsolgt, og det er kun to boligtomter igjen for salg. Eneboligene selges via Eiendomsmegler 1 i Grimstad. Interesse for tomtene kan meldes til Eiendomsmegler 1 v/ Stian Larsen – telefon 41 46 33 70.

De to ledige tomtene er tomt 4 og tomt 6 (se bilde/kart og illustrasjon nedenfor)

Ramshaugveien

Grimstad kommune har kun tre eneboligtomter igjen for salg i dette boligfeltet i Homborsund.
Tomtene i Ramshaugveien selges via Eiendomsmegler 1 i Grimstad. Interesse for tomtene kan meldes til Eiendomsmegler 1 v/Halfdan Meling – telefon 909 34 007.

Vollekjær – Grefstad

Det er oppført fem boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet var ferdigstilt i juni 2019 og Vollekjær borettslag ble etablert. Hver enkelt andelseier flyttet inn i sine respektive boliger.

Kontaktinfo

Arnhild Bråstad
Daglig leder
Grimstad bolig- og tomteutvikling KF
Telefon: 37 25 06 01
Mobil: 91 88 34 24