Kommunale boligtomter

Grimstad kommune har kommunale boligtomter i tre områder:

Morholtåsen

Eneboligtomtene ble grovplanert og ferdigstilt våren 2019 og tomtene ble samtidig lagt ut for salg. Det pågår fortløpende annonsering av dette boligfeltet, og det er foreløpig solgt 8 tomter. Eneboligtomtene selges via Eiendomsmegler 1 i Grimstad. Interesse for tomtene kan meldes til Eiendomsmegler 1 v/ Stian Larsen – telefon 414 63 370.

Ramshaugveien

Grimstad kommune har kun 6 eneboligtomter igjen for salg i dette boligfeltet i Homborsund.
Tomtene i Ramshaugveien selges via Eiendomsmegler 1 i Grimstad. Interesse for tomtene kan meldes til Eiendomsmegler 1 v/Halfdan Meling – telefon 909 34 007.

Vollekjær – Grefstad

Det er oppført 5 boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet var ferdigstilt i juni 2019 og det ble etablert et borettslag. Hver enkelt andelseier flyttet inn i sine respektive boliger høsten 2019.

Det pågår en omregulering av hele arealet og det forventes at reguleringsplanen vil kunne vedtas på nyåret i 2020.

Kontaktinfo

Arnhild Bråstad
Daglig leder
Grimstad bolig- og tomteutvikling KF
Telefon: 37 25 06 01
Mobil: 918 83 424