Kommunale næringstomter

Publisert av Solveig Krøger Jentoft. Sist endret 07.04.2017

Næringseiendom til salgs

Omre Industriområde, 409 daa med god beliggenhet mot E18 til salgs.
Se annonse for eiendommen.

Østerhus industriområde

Kommunen har også ledige næringstomter til salg i Østerhus næringsområde. Tomtene er grovplanert.

I løpet av våren 2016 vil Grimstad kommune lage infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) til en gjenstående parsell på ca 29.000 m2r. Dette området vil bli oppdelt i mindre parseller, der hver parsell vil være på ca 1500 m2 til ca 5000 m2.

Parsellene vil være salgsklare før sommeren 2016.
Se oversikt over gjenværende parseller i Østerhus industriområde (april 2017) (PDF, 664 kB)


Søknad om tomt sendes til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Bilder fra Østerhus industriområde:

Østerhus industriområde Østerhus industriområde Østerhus industriområde Østerhus industriområde Østerhus industriområde Østerhus industriområde Østerhus industriområde


Næringsområder i Grimstad

Næringsarealer i Grimstad, se Arealguiden.no
Om du ønsker mer informasjon om næringsområder i Grimstad, kan du også kontakte Grimstad næringsforening.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Arnhild Bråstad
Daglig leder
Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Telefon: 37 25 06 01
Mobil: 918 83 424

E-post
arnhild.brastad@grimstad.kommune.no