Kommunale næringstomter

Næringseiendom til salgs

Omre Industriområde, 409 daa med god beliggenhet mot E18 til salgs.
Se annonse for eiendommen.

Østerhus industriområde

Kommunen har per april 2018 ingen ledige næringstomter til salgs i Østerhus næringsområde.

Bilder fra Østerhus industriområde

Næringsarealer i Østre Agder, se Arealguiden.no
Om du ønsker mer informasjon om næringsområder i Grimstad, kan du også kontakte Grimstad næringsforening.

Kontaktinfo

Arnhild Bråstad
Daglig leder
Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Telefon: 37 25 06 01
Mobil: 918 83 424

E-post
arnhild.brastad@grimstad.kommune.no