Arealoverføring

Etter matrikkelloven kan areal overføres fra en eiendom til en annen tilgrensende eiendom, uten at det opprettes et nytt matrikkelnummer, etter reglene i § 15 om arealoverføring.

Loven angir ikke noen begrensning i størrelsen på arealer som kan overføres på denne måten.

Byggesaksenheten behandler søknaden om arealoverføring etter plan- og byggningsloven. Ved godkjenning overtar oppmålingsenheten, som gjennomfører arealoverføringen.
Reglene for arealoverføring fremgår av matrikkelforskriftens § 33.

Ved arealoverføring må selgeren i stedet for skjøte, undertegne en erklæring om overføring av grunn.  Erklæringen er et forenklet skjøte og danner grunnlag for dokumentavgift ved tinglysing. 

Søke om arealoverføring

Søknadsskjema for arealoverføring (PDF, 108 kB) 
(Samme skjema som ved deling av eiendom)

Hva koster det?

Priser for oppmåling

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 90 74 14 16

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 90 99 08 85

Geir Straume
Mobil 97 17 63 59