Deling av eiendom

Fradeling av tomter

Ved opprettelse av en ny eiendom eller anleggsgrunn, må det søkes kommunen om tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder for registrering av festekontrakter med mere enn 10 års varighet, der festeren får en eksklusiv rett til arealet (med noen få unntak).

Søke om fradeling

Søknaden underskrives av grunneier og sendes til:
Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Saksgang

Søknaden behandles av byggesaksenheten. Dersom området ikke er regulert må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene. Er det snakk om en byggetomt må søknaden i mange tilfeller godkjennes av andre instanser.

Byggesaksenheten oversender søknaden til de instanser som er nødvendig for godkjenning. Når alle tillatelser er gitt, blir saken sent til oppmålingsavdelingen for oppmåling. Dersom du har spørsmål om fradelingssaken før den er ferdigbehandlet for oppmåling, kan du ta kontakt med byggesakstorget. 

Hva koster fradeling?

Byggesaksgebyr kommer i tillegg til oppmålingsgebyr.
Se oversikt over byggesaksgebyrene. 

Oppmålingsgebyr

Priser fra 1/1-2019
Oppmåling - deling av eiendom 2019
Sakstype Pris
Oppmåling av en ny tomt (inntil 1.500 m²) 15.873,-
Opprettelse av tilleggsdel - minstegrbyr 6.849,-
Opprettelse av ny tomt som anleggseiendom - minstepris 15.873,-
Tinglysningsgebyr 525,.-

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon til byggesakstorget
37 25 03 33
Det er ikke nødvendig å bestille time på byggesakstorget.

E-post:
postmottak@grimstad.kommune.no

Åpningstider

Åpningstider på byggesakstorget
mandag: 9-15
tirsdag: 9-15
torsdag: 9-17