Deling av eiendom

Fradeling av tomter

Ved opprettelse av en ny eiendom eller anleggsgrunn, må det søkes kommunen om tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder for registrering av festekontrakter med mere enn 10 års varighet, der festeren får en eksklusiv rett til arealet (med noen få unntak).

Søke om fradeling

Søknaden underskrives av grunneier og sendes til i brev eller på e-post:

Saksgang

Søknaden behandles av byggesaksenheten. Dersom området ikke er regulert må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene. Er det snakk om en byggetomt må søknaden i mange tilfeller godkjennes av andre instanser.

Byggesaksenheten oversender søknaden til de instanser som er nødvendig for godkjenning. Når alle tillatelser er gitt, blir saken sent til oppmålingsavdelingen for oppmåling. Dersom du har spørsmål om fradelingssaken før den er ferdigbehandlet for oppmåling, kan du ta kontakt med byggesakstorget. 

Hva koster fradeling?

Priser for oppmåling

Byggesaksgebyr kommer i tillegg til oppmålingsgebyr.

Byggesaksgebyrer

Kontaktinfo

Åpningstider

Byggesaksenheten har åpent for telefon- og digitale henvendelser på mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 - 15.