Deling av eiendom

Fradeling av tomter

Ved opprettelse av en ny eiendom eller anleggsgrunn, må det søkes kommunen om tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder for registrering av festekontrakter med mere enn 10 års varighet, der festeren får en eksklusiv rett til arealet (med noen få unntak).

Søke om fradeling

Søknaden underskrives av grunneier og sendes til:
Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Saksgang

Søknaden behandles av teknisk utvalg eller av administrasjonen etter delegert myndighet.
Dersom området ikke er regulert må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene.
Er det snakk om en byggetomt må søknaden i mange tilfelle også godkjennes av andre instanser.
Teknisk utvalg oversender søknaden til de instanser som er nødvendig for godkjenning.

Oppmålingsenheten har ingen befatning med saken før alle tillatelser er gitt, og saken oversendt for oppmåling. Har du spørsmål om fradelingssaken før den er ferdigbehandlet for oppmåling, tar du kontakt med byggesakstorget.

Hva koster fradeling?

En delingssak  skal behandles av byggesak.
Landbruksmyndighetens behandlingsgebyr er kr. 750,-

Oppmåling av en ny tomt (inntil 1.500 m²) koster kr. 15.501,- + tinglysing kr. 525,-.
(pris fra 1/1-2018).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon til byggesakstorget
37 25 03 33
Det er ikke nødvendig å bestille time på byggesakstorget.

E-post:
postmottak@grimstad.kommune.no

Åpningstider

Åpningstider på byggesakstorget
mandag: 9-15
tirsdag: 9-15
torsdag: 9-17