Fastmerker

Fastmerkeregisteret for Grimstad kommune består av et triangelnett, etablert av Statens kartverk på 1950- og 1960-tallet. Dette er normalt ca. 20 mm tykke og ca.8 cm. høye stålbolter i fjell. Over mange av disse merkene ble det i sin tid bygd tresignal.  Det er 156 triangelpunkter i Grimstad kommune.

Under dette nettverket har kommunen etablert et nett av polygonpunkter. Det er målt 5614 polygonpunkter i Grimstad. Før 1980 er de fleste fastmerkene markert med 16mm tykke messingbolter. Etter 1980 er de merket med særskilte merker av aluminium (se bilde).

Fastmerkene er markert på våre tekniske kart i målestokk 1:1000.

Koordinatsystemet i vårt kartverk er EUREF_89 – sone 32.
Fram til 26. mai 2016 var høydereferansen i begge systemer NN 1954. Etter 26. mai 2016 er høydereferansen NN 2000. Differansen mellom NN 1954 og NN 2000 varierer fra minus 5 cm til minus 6 cm.

Nyttig informasjon

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 90741416