Grensepåvisning

Dersom det finnes et matrikkelbrev eller målebrev med tilfredsstillende kvalitet over eiendommen, men noen av grensemerkene er kommet bort/mangler, kan du be om at oppmålingsenheten rekonstruerer grensene i marken mot betaling.

Nye, varige grensemerker vil bli satt ned der dette er mulig.

Hvordan går jeg fram?

Du må sende inn rekvisisjon for å be om grensepåvisning.
I tillegg må du sende med et kart med angivelse av hvilke grensepunkter som skal rekonstrueres.

Rekvisisjonsskjema (PDF, 105 kB)

Hva koster det?

Priser for oppmåling

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 90 74 14 16

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 90 99 08 85

Geir Straume
Mobil 97 17 63 59