Kart og kartdata

Situasjonskart

Situasjonskart i forbindelse med bygging, seksjonering eller andre tiltak, er gjerne et kopiutsnitt av kommunens tekniske kart i målestokk 1:1000 eller 1:500 med 1 meters ekvidistanse. Slike situasjonskart kan du ta ut fra Grimstad kommunes kartløsning på internett.
Grimstad kommunes kartløsning

Kart til byggeprosjekter, anlegg og reguleringsplaner

Du trenger kartdata til større byggeprosjekter, anlegg av veier eller utarbeidelse av reguleringsplaner.
nettsidene til kartverket finner du oversikt over hvor du kan kjøpe kart og kartdata. 

Kartdata kan leveres på ulike format (sosi, dxf,). Slike kartdata er belagt med rettigheter, og rettighetene må kjøpes. Vær oppmerksom på at våre kartdata kan inneholde feil og mangler, og kommunen er ikke ansvarlig for følgeskader av feil kartdata.
Oversikt over reguleringsplaner og planarbeid

Rettighetsfrie kart

Enkeltpresentasjoner som du kan lage fra vår kartløsning på internett (utskrifter, georefererte jpg-filer, plott eller skjermdump), og som ikke skal benyttes i annen kommersiell sammenheng enn å reklamere geografisk for egen virksomhet, regnes som rettighetsfrie. Kartene kan brukes fritt både som de fremkommer, og til videre bearbeiding.
Grimstad kommunes kartløsning

Koordinatsystem 

Koordinatsystemet i vårt kartverk er i EUREF_89, sone 32

Hvem har ansvar for kart?

  • Oppmålingsenheten har ansvaret for de kommunale, tekniske kartene i målestokk 1:1000 eller større.
  • Statens kartverk har ansvaret for oversiktskart i målestokk 1:50.000 (N50) og i målestokk 1:5000 (N5).