Klarlegging av eksisterende grense

Dersom du har en grense som ikke er fastsatt i oppmålingsforretning, eller har en grense med dårlig nøyaktighet, kan du sende inn en rekvisisjon på klarlegging av eksisterende grense. Sammen med rekvisisjonen må du legge ved et kart som viser grensen(e) du vil ha oppmålt.
Rekvisisjonen underskrives av grunneier.

Rekvisisjonsskjema (PDF, 105 kB)

Trenger du eldre tinglyste dokumenter?

Trenger du kopier av eldre tinglyste dokumenter (feks skylddelingsforretninger med grensebeskrivelse), kan du bestille dette hos Statens kartverk ved å sende inn et bestillingsskjema. Leveringstiden er ca. en uke.

Dersom du har tinglysningsdatoen for dokumentet du vil ha, og det er tinglyst før 1951, kan du lete det frem på Digitalarkivet. Har du i tillegg dagboknummeret til dokument, er det enklere å finne frem.

Hva koster det?

Priser for oppmåling

PS. Formelt kan vi bare fakturere rekvirenten for arbeidet, men vi vil under kartforretningen henstille til alle parter om at kostnadene deles på partene. 

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 90 74 14 16

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 90 99 08 85

Marthe Bognøy
Telefon 37 25 04 08 / 96 20 98 29

Geir Straume
Mobil 97 17 63 59