Matrikkelbrev

Hva er et matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret eiendom (matrikkelenhet) ved en bestemt dato.

Hvilke opplysninger inneholder et matrikkelbrev?

Matrikkelbrevet inneholder opplysninger om:

  • Etablering av eiendommen - etableringsdato, utskilt fra eiendom, eventuelt bruksnavn, eventuell "matrikkelskyld"
  • Adresse(r) - registrerte adresser på eiendommen
  • Bygning(er) - data om registrerte bygninger
  • Eiendomsgrenser - kart med eiendomsgrenser 

OBS !! 

Vær oppmerksom på at eiendomsgrensene kan være direkte feilaktige for eiendommer som ikke er oppmålt.
Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige.

Hva koster det?

Priser for oppmåling

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 90 74 14 16

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 90 99 08 85

Geir Straume
Mobil 97 17 63 59