Matrikkelbrev

Hva er et matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret eiendom (matrikkelenhet) ved en bestemt dato.

Hvilke opplysninger inneholder et matrikkelbrev?

Matrikkelbrevet inneholder opplysninger om:

  • Etablering av eiendommen - etableringsdato, utskilt fra eiendom, eventuelt bruksnavn, eventuell "matrikkelskyld"
  • Adresse(r) - registrerte adresser på eiendommen
  • Bygning(er) - data om registrerte bygninger
  • Eiendomsgrenser - kart med eiendomsgrenser 

OBS !! 

Vær oppmerksom på at eiendomsgrensene kan være direkte feilaktige for eiendommer som ikke er oppmålt.
Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige.

Hva koster det?

Priser per 1/1-2019
Oppmåling - matrikkelbrev - 2019
Sakstype Pris
Utskrift av matrikkelbrev - inntil 10 sider 179,-
Utskrift av matrikkelbrev - over 10 sider 358,-
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 907 41 416

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 909 90 885

Marthe Bognøy
Telefon 37 25 04 08 / 962 09 829

Geir Straume
Mobil 971 76 359