Sammenføying av eiendom

Sammenføying av eiendom

I mange tilfelle har en eier flere bruksnummer som til sammen utgjør en 'eierenhet'. Det kan være tilleggsarealer som er tidligere innkjøpt eller gamle bruksnummer der eieren ikke kjenner til grensene mellom dem.

Vilkårene for sammenføyning

1. Eiendommene ligger i samme kommune.
2. De har samme eierforhold.
3. De grenser inntil hverandre (kan fravikes).
4. De har ikke kolliderende heftelser (f.eks. panteforhold)

Er disse vilkårene tilstede, kan du kreve eiendommene sammenføyet.  Dette gjøres ved å fylle ut skjema for krav om sammenføyning (PDF, 151 kB) som sendes til oppmålingsmyndigheten i kommunen, som kontrollerer, matrikkelfører og sender videre til tinglysing.

Hva koster sammenføying?

Sammenføyning av eiendommer er gratis.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 907 41 416

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 909 90 885

Marthe Bognøy
Telefon 37 25 04 08 / 962 09 829

Geir Straume
Mobil 971 76 359