Sammenføying av eiendom

Sammenføying av eiendom

I noen tilfeller har en eier flere bruksnummer som til sammen utgjør en 'eierenhet'. Det kan være tilleggsarealer som tidligere er innkjøpt eller gamle bruksnummer der eieren ikke kjenner til de interne grensene. I slike tilfeller bør man rydde opp i eiendomsforholdene sine ved å sammenføye bruksnumrene.

Vilkårene for sammenføyning

1. Eiendommene ligger i samme kommune.
2. De har samme eierforhold.
3. De grenser inntil hverandre (kan fravikes).
4. De har ikke kolliderende heftelser (f.eks. forskjellige panteforhold)

Er disse vilkårene tilstede, kan du kreve eiendommene sammenføyet.  Dette gjøres ved å fylle ut skjema for krav om sammenføyning (PDF, 151 kB) som sendes til oppmålingsmyndigheten i kommunen, som kontrollerer, matrikkelfører og sender videre til tinglysing.

Hva koster sammenføying?

Sammenføyning av eiendommer er gratis.