Byutvikling

Publisert av Solveig Krøger Jentoft. Sist endret 09.05.2017

I årene framover kommer Grimstad kommune til å ha fokus på byutvikling. Hensikten er å gjøre Grimstad sentrum mer attraktiv å bo i, være i og drive næring i. Kommunen skal bygge ny park ved biblioteket, lage torg- og gatebruksplan og revidere kommunedelplan for Grimstad byområde.  Vi ønsker å orientere og skape debatt om disse viktige temaene. Informasjon om hva som skjer legges ut her.

Byhaven - parken ved det nye biblioteket

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres park i området rundt det nye biblioteket.
Se informasjon, aktuelle dokumenter og skisser for Byhaven.

Kommunedelplan for Grimstad byområde (byplanen)

Grimstad kommunestyre har vedtatt at Kommunedelplan for Grimstad byområde, den såkalte byplanen, skal revideres.  Arbeidet er under oppstart og vil pågå i 2017 og 2018.
Se informasjon, aktuelle dokumenter og presentasjoner om byutvikling.

Samarbeidsforum Grimstad sentrum

Grimstad kommune har opprettet et samarbeidsforum for sentrum bestående av:
Ordfører, leder av teknisk utvalg, opposisjonsleder, representant fra kultur- og miljøutvalget, daglig leder Grimstad Min By, daglig leder Gårdeierforeningen, representant fra Grimstad Eiendomsutviklingsselskap og tre representanter fra kommunens administrasjon. Forumet skal samarbeid om utvikling av Grimstad sentrum. Referatene fra møtene legges ut her.
Mer informasjon og referater for Samarbeidsforum Grimstad sentrum.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Guri Ulltveit-Moe
Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren
Telefon 37 25 01 49 eller 414 33 640

Christine Bjørndal Edvardsen
Byplanlegger
Telefon 37 25 01 09

Bodil Slettebø
Næringssjef/Samarbeidsforum Grimstad sentrum
Telefon 37 25 04 31/99 79 63 60