Byutvikling

I årene framover kommer Grimstad kommune til å ha fokus på byutvikling. Hensikten er å gjøre Grimstad sentrum mer attraktiv å bo i, være i og drive næring i. Kommunen skal bygge ny park ved biblioteket, lage torg- og gatebruksplan og revidere kommunedelplan for Grimstad byområde.  Vi ønsker å orientere og skape debatt om disse viktige temaene. Informasjon om hva som skjer legges ut her.

Byhaven - parken ved det nye biblioteket

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres park i området rundt det nye biblioteket.
Se informasjon, aktuelle dokumenter og skisser for Byhaven.

Torg- og gatebruksplan

Torg- og gatebruksplanen har status som en temaplan og legger føringer for torg, gatebruk og trafikksystem i Grimstad sentrum. En temaplan er ikke juridisk bindende, men peker ut hvilken retning byen ønsker å bevege seg. Planen vil danne grunnlag for videre arbeid med kommunedelplan for sentrum.
Se informasjon og aktuelle dokumenter om torg- og gatebruksplanen.

Kommunedelplan for Grimstad byområde (sentrumsplanen)

Grimstad kommunestyre har vedtatt at Kommunedelplan for Grimstad byområde, den såkalte byplanen, skal revideres.  Arbeidet er under oppstart og vil pågå i 2017 og 2018. I 2017 blir det gjennomført et parallelloppdrag der to eksterne rådgivende konsulentgrupperinger skal trekke opp mulige framtidsbilder for sentrum, som innspill til oppstart av kommunendelplanarbeidet i 2018.
Se informasjon, aktuelle dokumenter og presentasjoner om byutvikling.

Samarbeidsforum Grimstad sentrum

Grimstad kommune har opprettet et samarbeidsforum for sentrum bestående av:
Ordfører, leder av teknisk utvalg, opposisjonsleder, representant fra kultur- og miljøutvalget, daglig leder Grimstad Min By, daglig leder Gårdeierforeningen, representant fra Grimstad Eiendomsutviklingsselskap og tre representanter fra kommunens administrasjon. Forumet skal samarbeid om utvikling av Grimstad sentrum. Referatene fra møtene legges ut her.
Mer informasjon og referater for Samarbeidsforum Grimstad sentrum.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Håkon Håversen
Byutvikler/samarbeidsforum
Telefon 37 25 01 98 / 908 42 101

Heidi Sten-Halvorsen
Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren
Telefon 37 25 06 97 / 489 90 770