Byhaven - den nye parken ved biblioteket

Perspektiv av nytt bibliotek i Grimstad - Klikk for stort bilde Offisiell åpning av Byhaven vil skje våren 2019. 

Parken skal hete "Byhaven"

Byhaven fikk navn sitt navn i november 2016, etter at det var utlyst en navnekonkurranse. Det var Linn Kristine Kvammen som vant konkurransen, og bakgrunnen for navnet var at det skulle ha assosiasjoner til et slags privat rom i offentligheten og at det skulle være et fristed for alle.

"En fin park der alle har lyst til å være"

Dette er ambisjonene til den nye parken i Grimstad.

Områdene mellom Oddensenteret og Sorenskrivergården er regulert til park og nytt bibliotek. Byggearbeider med biblioteket er allerede påbegynt, og Grimstad kommunestyre har også vedtatt at parken skal etableres. Kommunen har engasjert Landskapsfabrikken AS til å utarbeide en detaljplan for utforming av parken.

Parken vil være et viktig bindeledd mellom Grimstad sentrum og Oddensenteret, og med flott beliggenhet ned mot vannet, ønsker kommunen å forme parken til et hyggelig sted å være.

Kunstverket i Byhaven

Barbro Raen Thomassen har på oppdrag fra Grimstad kommune laget et kunstverk som skal pryde Byhaven. Verket består av et objekt – et ballastfrø – hugget i norsk granitt og ti korte tekster hugget inn i steinene i «svaberget».

Ettersom Grimstad har sin historie som gammel seilskuteby, og siden byen i nyere tid også har vært kjent for frøproduksjon, er hovedverket til Byhaven et kjempefrø av en ballastplante.
Botaniker Per Arvid Åsen ved Agder Naturmuseum lagde en liste med ballastplanter som kan knyttes til Grimstad. Ved gjennomgang av disse – flere av dem sett gjennom museets suverene lupe – endte hun opp med frøet av byvortemelk (Euphorbia peplus), som fortsatt vokser i Grimstad og omegn. Noen av frøene som kom med ballastjord i seilskutetiden, fraktet fra andre land og himmelstrøk, overlevde ikke i sitt nye klima, men byvortemelk er fremdeles å finne i Grimstad og omegn. Frøet av byvortemelk har dessuten en særskilt spennende form sett fra en billedhoggers synspunkt.

Tekstene til «svaberget» er hugget inn i granitten av indiske steinhuggere, der hvor granitten i svaberget kommer fra. Slik blir både skrift og stein ballastfrakt for en ny tid. Kunstneren har valgt ut ti tekster av poeten Paal-Helge Haugen. Tekstene refererer både til frøets og ordenes kraft, og er derfor særskilt egnet utenfor byens nye bibliotek, i Ibsen og Hamsuns by. Noen av tekstene er hugd inn i toppflatene (horisontalt) og kan leses fra to sider, de fleste er hugd inn i sideflatene (vertikalt).

Midlene til kunstverket kommer fra Nina og Tarald Dannevigs legat, der midlene skulle gå til utsmykning av havneområder og parkanlegg.

Illustrasjoner og relevante dokumenter

Skisser til ny park - forslag utarbeidet av Landskapsfabrikken AS:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Håkon Håversen
Byutvikler/samarbeidsforum
Telefon 37 25 01 98 / 908 42 101

Heidi Sten-Halvorsen
Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren
Telefon 37 25 06 97 / 489 90 770