Ny kommunedelplan for Grimstad byområde

Grimstad kommunestyre har vedtatt at Kommunedelplan for Grimstad byområde, den såkalte byplanen, skal revideres.  Arbeidet vil starte opp vinter/vår 2018, og vil pågå i 2018 - trolig også inn i 2019.
26. oktober 2016 hadde kommunestyret et temamøte om byutvikling. Temamøtet var en tidlig oppstart på byplanarbeidet.

Innlegg og presentasjoner

Temamøte 26. oktober 2016

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Håkon Håversen
Byutvikler/samarbeidsforum
Telefon 37 25 01 98 / 908 42 101

Heidi Sten-Halvorsen
Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren
Telefon 37 25 06 97 / 489 90 770