Torg- og gatebruksplan

Torg- og gatebruksplanen har status som en temaplan og legger føringer for torg, gatebruk og trafikksystem i Grimstad sentrum. En temaplan er ikke juridisk bindende, men peker ut hvilken retning byen ønsker å bevege seg. Planen vil danne grunnlag for videre arbeid med kommunedelplan for sentrum.

I sentrumsområdene er det mange grupper som skal ha plass på knapt areal. Hensikten med torg- og gatebruksplanen er å prioritere traseer for buss, bil, sykkel og gange. Planen skal legge til rette for god fremkommelighet og sikkerhet for alle.

I tråd med planens målsettinger er det lagt særlig vekt på gode og attraktive løsninger for de miljøvennlige transportformene. Videre skal planen også utvikle et attraktivt og levende handelssentrum. Planen illustrerer hvordan fem byrom kan utvikles for å fremme byliv og rekreasjon.

Åpen dag

I forbindelse med høringen ble det bli arrangert åpen dag på Grimstad rådhus 5. mars 2018.

Aktuelle dokumenter

Planen ble lagt ut på høring 1. februar 2018.
Høringsfristen gikk ut 15. mars 2018.

Høringsdokumenter:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Håkon Håversen
Byutvikler/samarbeidsforum
Telefon 37 25 01 98 / 908 42 101

Heidi Sten-Halvorsen
Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren
Telefon 37 25 06 97 / 489 90 770