Utvikling av Gundersholmen

Oversiktsbilde Gundersholmen - Klikk for stort bildeGrimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) ønsker å komme i kontakt med interessenter til Gundersholmen i Grimstad for å kartlegge markedet og designe den videre utviklingsprosess.

Gundersholmen er en meget sentral og viktig eiendom i Grimstad kommunes bybilde, også fra sjøsiden. Med sin fantastiske beliggenhet har holmen sjø på tre sider. Gundersholmen ligger i et tidligere havneområde som er under transformasjon til næring, bolig og offentlige områder. Rammebetingelsene for utviklingen av Gundersholmen er gitt i eksisterende områdeplan, vedtatt i mai 2012.

Presentasjon Gundersholmen

Kommunestyrets vedtak, framdrift og annen informasjon om Gundersholmen og Grimstad eiendomsutvikling (PDF, 12 MB) (februar 2019)

Hvordan ønsker du at Gundersholmen skal brukes og utbygges?

Du kan sende innspill på e-post til gundersholmen@rodeo-arkitekter.no.

Aktuelle dokumenter

 Gundersholmen Grimstad  - Klikk for stort bildeKartutsnitt områdeplan Grimstad sjønære arealer - Gundersholmen - Klikk for stort bilde