Reguleringsplaner - høringer og vedtak
Liste over alle reguleringsplaner
Reguleringsplan Sist endret Status Siste behandling Planident
Linnheia B2, B3 og BFB1 02.07.2021 Planforslag Forslag tatt til behandling 344
Holviga skole 29.06.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 350
Campus Grimstad I4-Helse 11.06.2021 Endelig vedtatt arealplan Forslag tatt til behandling 271
Detaljregulering for 200/601- dagligvarehandel Grooseveien 2 08.06.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 326
Campus Grimstad Vest 01.06.2021 Planforslag Forslag tatt til behandling 256
Homborøy 23 og 24 18.05.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 304
Homborsund brygge og nærmiljøsenter 04.05.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 319
Gitmark Vessøya 16.04.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 282
Østerskogen 79/312, 228 og 1 14.04.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 334
Breivik - Homborsund 13.04.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 321
Campus Grimstad del av NKT6, Campus Hub (tidl. Innovasjonshuset) 13.04.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 333
Del av Holbekk, Bergemoveien 60 13.04.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 336
Grimstad torv 16.03.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 308
Morvigsanden 02.03.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 20
Flade Rivingen 05.02.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 343
Morholtlien område B1 og del av B3 26.01.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 283
Klomreheia 26.01.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 152
Solbakken allé - Vik 20.01.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 342
Skotta, Fevik 24.11.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 263
Ytre Odden NT4.1 24.11.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 243
Vågsholt/Krømpe/Vågsnes-området 24.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 331
Rislevig 24.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 339
Landvik boligområde 18.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 337
Endring av Østerhus - Morvika, delområde I2 17.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 338
Moy Moner Grimstad, 39/45 10.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 332
Bioddgaten 1 27.10.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 284
Campus Grimstad NKT-2, Ny Fagskole 27.10.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 288
Dahlske boligområde 22.10.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 341
Skjeviga Syd 13.10.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 222
Omre industriområde 15.09.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 276
Vollekjær startbolig 15.09.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 285
Terkelsbukt 15.07.2020 Planforslag Forslag tatt til behandling 164
Hove, Homborsund 09.07.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 327
Grefstadveien 13 03.07.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 320
Stølehalvøya - endring 30.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 358
Holvigen 30.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 261
Gang- og sykkelvei langs Homborsundveien 30.06.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 298
Dansebakken 22.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 318
Bergemoveien 30 09.06.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 390
Oddensenteret 14.05.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 231
Alvildesvei 4 12.05.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 250
Moneland 12.05.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 253
Groheim 12.05.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 266
Fagerli 30.04.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 325
Gang- og sykkelvei Kryssen - Egra, Frvioll 28.04.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 287
Homborøy 17 28.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 303
Grefstadveien - endring del av plan 28.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 176
Skjeviga Nord 31.03.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 301
Moysand småbåthavn 24.03.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 328
Løvmo, Mollandskær 17.03.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 322
Hasseldalen masseuttak og -deponi 21.02.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 297
Områderegulering Aagre 04.02.2020 Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning Vedtatt med innsigelse 258
Lille Imås 04.02.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 219
Strandlia 04.02.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 293
Roligheda småbåthavn 28.01.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 373
Campus delområde B/A1 10.12.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 346
Torskeholmen 10.12.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 305
Langestrand 26.11.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 291
Bergimellom 26.11.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 311
Sande II - Reddalsveien 33 23.11.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 317
Bergemoen Syd næringsområde 22.11.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 316
Smørsund - Vesterled 15 16.11.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 313
Campus park og svømmehall 23.10.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 314
Fevikpynten 21.10.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 294
Del av Holvigasvingen 09.10.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 306
Moneheia, Støle 08.10.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 240
Kommunedelplan E18 Dørdal -Grimstad 24.09.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 315
Morholtåsen 17.09.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 205
Brunåsen, Støle 27.08.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 354
Endret kryssløsning på Mollandsveien 20.08.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 309
Endring av Trolldalen 02.07.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 312
Fjæreveien 13 19.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 388
Bibelskoleområdet, Østerhusmonen 81 18.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 300
Stølekilen 17.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 396
Blom-Bakke Brygge 17.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 279
Kjæråsen 04.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 199
Jortveit 14.05.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 12
Fuhr, Vinkjelleren NB1 19.03.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 229
Endring av del av Grømheia - Betania 19.03.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 299
Frivolldalen gang- og sykkelvei/turvei 14.03.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 245
Jortveit 2, områderegulering 25.02.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 223
Solkroken 02.01.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 292
Monen 21.12.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 286
Jortveitlia boligområde 10.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 348
Lille Trollfjell, Fevik 10.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 255
Indre Hestehagen 27.11.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 278
Bioddgaten 2-4 29.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 230
Støleveien 29.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 357
Osterkilen 09.10.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 289
Dr. Crawfurdsvei, Fevik 15.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 290
Fløyheia, gnr 36 bnr 2 m. fl. 14.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 376
Del av Vessøyneset - endring 11.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 395
Fuhrområdet - endring GS2 og FR5 03.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 149
Østerhusmonen gang- og sykkelvei 03.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 264
Lunden sandtak 03.07.2018 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 349
Endring av Østerhus-Morvika, Østerskogen 20 03.07.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 22
Vesøya endring - Soloddveien 64 05.06.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 43
Endring av Bieheia 4, Jerpeveien 24 05.06.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 83
Ekelunden 24.04.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 280
Endring av Morvigsanden (B1 og N1) og Kjæråsen (B2.9) 24.04.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 277
Solbergåsen Vest 03.04.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 270
Områderegulering Linnheia 13.03.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 214
Bringsværmoen område B2 og B3 06.12.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 97
Del av Fuhrområdet, B2 - mindre endring 28.11.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 200
Frivoldveien 22.11.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 272
Drottningborg 17.10.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 241
Storvold 28.08.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 369
Groos Bolig 05.07.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 281
Grøm næringspark 19.06.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 211
Moysand familiecamping 19.06.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 329
Campus Grimstad - område F/K/T 1 04.05.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 269
Landvik Pukkverk 14.03.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 393
Støle barnehage og bolig, 79/19 (tidligere Støle lokalsenter) 14.02.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 394
Grooseveien 290 - Langemyr 30.01.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 247
Linnheia B2 og B3 20.01.2017 Forslag tatt til behandling 262
E18 Kollektivterminal Øygardsdalen 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 232
Øde Ugland - del av 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 249
Bie dagligvare 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 239
Vikkilen småbåthavn 05.09.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 392
Guldmadsveien 2 05.09.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 260
Krømpe -Vågsnes 02.09.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 257
Borgåsen 2 23.08.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 206
Feviktun 20.06.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 238
Toppen, Opplandsveien 23.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 380
Vesøygatens forlengelse 10.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 167
Campus Grimstad Arena 03.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 237
Raet nasjonalpark 03.05.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 377
Campus Grimstad Arena - del av BA3 03.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 296
Vikshei 25.04.2016 Endelig vedtatt arealplan Kunngjøring end. vedt. plan 323
Toppen 2, Opplandsveien 18.03.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 381
Klomreheia - del av 29.02.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 391
Molland, Støle 12.10.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 246
Campus - utvidelse labarealer 31.08.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 295
Linnheia Nord 15.12.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 215
Bergemoen næringspark 08.12.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 202