Reguleringsplaner - høringer og vedtak
Liste over alle reguleringsplaner
Reguleringsplan Sist endret Status Siste behandling Planident
Campus park og svømmehall 23.10.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 314
Strandlia 21.10.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 293
Fevikpynten 21.10.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 294
Del av Holvigasvingen 09.10.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 306
Moneheia, Støle 08.10.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 240
Skjeviga Nord 08.10.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 301
Oddensenteret - endring av plan 08.10.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 231
Homborøy 23 og 24 17.09.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 304
Hammeneveien, Fevik 12.09.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 310
Grimstad torv 29.08.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 308
Endret kryssløsning på Mollandsveien 20.08.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 309
Torskeholmen 08.07.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 305
Endring av Trolldalen 02.07.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 312
Homborøy 17 21.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 303
Fjæreveien 13 19.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 388
Bibelskoleområdet, Østerhusmonen 81 18.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 300
Stølekilen 17.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 396
Blom-Bakke Brygge 17.06.2019 Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning Ikraftsatt 279
Lille Imås 07.06.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 219
Omre industriområde 23.05.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 276
Fuhr, Vinkjelleren NB1 19.03.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 229
Groheim 19.03.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 266
Frivolldalen gang- og sykkelvei/turvei 14.03.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 245
Jortveit 2, områderegulering 25.02.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 223
Gang- og sykkelvei langs Homborsundveien 15.02.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 298
Campus NKT-2 12.02.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 288
Endring av del av Grømheia - Betania 01.02.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 299
Solkroken 02.01.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 292
Monen 21.12.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 286
Jortveitlia boligområde 10.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 348
Lille Trollfjell, Fevik 10.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 255
Indre Hestehagen 27.11.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 278
Bioddgaten 2-4 29.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 230
Stølehalvøya 29.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 358
Støleveien 29.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 357
Osterkilen 09.10.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 289
Langestrand 28.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 291
Dr. Crawfurdsvei, Fevik 15.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 290
Fløyheia, gnr 36 bnr 2 m. fl. 14.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 376
Del av Vessøyneset - endring 11.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 395
Gang- og sykkelvei Kryssen - Egra, Frvioll 05.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 287
Fuhrområdet - endring GS2 og FR5 03.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 149
Holvigen 03.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 261
Østerhusmonen gang- og sykkelvei 03.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 264
Vollekjær startbolig 20.08.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 285
Lunden sandtak 03.07.2018 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 349
Områderegulering Aagre 03.07.2018 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 258
Endring av Østerhus-Morvika, Østerskogen 20 03.07.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 22
Morholtlien område B1 og del av B3 18.06.2018 Planforslag Ikraftsatt 283
Vesøya endring - Soloddveien 64 05.06.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 43
Endring av Bieheia 4, Jerpeveien 24 05.06.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 83
Bioddgaten 1 27.04.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 284
Ekelunden 24.04.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 280
Endring av Morvigsanden (B1 og N1) og Kjæråsen (B2.9) 24.04.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 277
Solbergåsen Vest 03.04.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 270
Gitmark Vessøya 09.03.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 282
Campus Grimstad I4-Helse 26.02.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 271
Områderegulering Linnheia 15.01.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 214
Del av Fuhrområdet, B2 - mindre endring 28.11.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 200
Frivoldveien 22.11.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 272
Drottningborg 17.10.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 241
Storvold 28.08.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 369
Ytre Odden NT4.1 28.08.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 243
Moneland, Moy Moner 65 22.08.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 253
Groos Bolig 05.07.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 281
Campus Grimstad Vest 04.07.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 256
Grøm næringspark 19.06.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 211
Moysand familiecamping 19.06.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 329
Campus delområde B/A1 09.05.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 346
Campus Grimstad - område F/K/T 1 04.05.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 269
Landvik Pukkverk 14.03.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 393
Homborsund nærmiljøsenter 09.03.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 265
Støle barnehage og bolig, 79/19 (tidligere Støle lokalsenter) 14.02.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 394
Grooseveien 290 - Langemyr 30.01.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 247
Linnheia Nord 20.01.2017 Endelig vedtatt arealplan Forslag tatt til behandling 215
Linnheia B2 og B3 20.01.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 262
Skotta, Fevik 20.01.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 263
E18 Kollektivterminal Øygardsdalen 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 232
Øde Ugland - del av 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 249
Bie dagligvare 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 239
Vikkilen småbåthavn 05.09.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 392
Guldmadsveien 2 05.09.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 260
Krømpe -Vågsnes 02.09.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 257
Borgåsen 2 23.08.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 206
Feviktun 20.06.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 238
Alvildesvei 4 16.06.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 250
Toppen, Opplandsveien 23.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 380
Vesøygatens forlengelse 10.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 167
Campus Grimstad Arena 03.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 237
Raet nasjonalpark 03.05.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 377
Campus Grimstad Arena - del av BA3 03.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 296
Vikshei 25.04.2016 Endelig vedtatt arealplan Kunngjøring end. vedt. plan 323
Toppen 2, Opplandsveien 18.03.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 381
Klomreheia - del av 29.02.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 391
Molland, Støle 12.10.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 246
Campus - utvidelse labarealer 31.08.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 295
Bergemoen næringspark 08.12.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 202
Bergemoveien 28-32 02.06.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 390
Roligheda småbåthavn 07.05.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 373
Brunåsen, Støle 14.10.2010 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 354
Bringsværmoen område B2 og B3 01.01.0001 273