Alvildesvei 4

Vedtatt endring. Klagefrist er 15.06.20

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av tre eneboliger i kjede, samt tilhørende parkering og infrastruktur. 

 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 15. juni 2020.