Bergimellom

Vedtatt reguleringsendring. Klagefrist er satt til 02.01.20

Formål

Formålet med planendringen er å omregulere eiendommen gnr/bnr 82/104 - slik at ny reguleringsplan blir i samsvar med dagens bruk (næringsformål).

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 2. januar 2020