Bibelskoleområdet, Østerhusmonen 81

Planlegging igangsatt. Frist for innspill er 12.08.19

Formål

Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en parkeringsplass som skal være offentlig der den ligger på offentlig område. Den skal samtidig kunne brukes av virksomhetene i området når de har høyere behov enn normalt. («topper») Videre er hensikten å bygge et internat like nord-øst for Østerhusmonen 61. Her må noe av friluftsområde da få et annet formål. Litt avhengig av hvilken planprosess man faller ned på vurderes det også en oppretting av plankart mhp parkbelte, presisering av formål knyttet til campingdriften. Det kan også være aktuelt å se på adkomst i området.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 12. august 2019