Bioddgaten 2-4

Detaljregulering vedtatt. Klagefrist er 1. desember 2018

Formål

Hovedmomentene som er endret fra tidligere plan er innføring av badestrand og økning av byggehøydene. Stranden er planlagt etablert der det opprinnelig har vært et basseng for fiskebåter. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 1. desember 2018